Shutterstock 437276620

Region Västmanland växlar upp stödet för hållbar omställning i näringslivet

Med projektet Omställning Västmanland ska Region Västmanland stötta länets företag att integrera hållbarhet i sina verksamheter.

Det finns ett behov av mer kompetens i hållbarhetsfrågor hos företag generellt och starkare incitament att ställa om verksamheten i en hållbar riktning för att vi ska ha en chans att nå hållbarhetsmålen.

Projektet Omställning har undersökt vad det näringslivsfrämjande systemet i länet behöver för att kunna växla upp stödet till företagen ännu mer vad gäller hållbarhet. Behovsanalysen bestod av djupintervjuer med 24 olika främjarorganisationer i länet. Samtliga främjare uppfattar att företag i länet har behov av rådgivning och konkreta insatser för att utveckla eller ställa om idéer i en hållbar riktning. Samtidigt behöver det bli tydligare för företagen varför det är viktigt att ställa om och vilka möjligheter det medför.

Olika perspektiv

Under 2021 skapades det en plattform och två lyckade nätverksträffar har genomförts. Nu kommer det en tredje träff på tema Hållbar tillväxt.

Är det ens möjligt? Vilka olika perspektiv finns? Vad innebär begreppet för oss? Och går dethitta en samsyn i vad det innebär för näringslivsutvecklingen i Västmanland?

Lyssna till personer med olika infallsvinklar och syn på hållbar tillväxt. Samtalet gästas av Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och Mari Hellblom från Easy to trust.

271929435 4783600311695395 3660656907177873864 n

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Bild: Kristian Pohl

1516613410660

Mari Hellblom, Easy to trust

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle, anmäl dig till nyhetsbrevet.