IMG 2934

Hållbart och fossilfritt- krav vid upphandling

Nu blir det fossilfri skötsel av yttre miljön på kontorshuset Navet, efter en satsning på hållbarhet i den nya upphandlingen. Vid upphandlingen av utemiljöskötseln infördes ett innovativt kravsystem som premierade användningen av fossilfria drivmedel.

Uppdraget består av yttre skötsel av kontorsfastigheten Navet i Västerås. I skötseln ingår bland annat snö- och halkbekämpning, renhållning, gräsklippning och ogräsrensning. Idén till att ställa nya typer av krav på en mer miljövänlig entreprenad kom från Mimers trädgårdsmästare. Till skillnad från Mimers bostadsområden har Navet en förhållandevis liten yta av yttre skötsel. Därför såg man Navets yta som en bra första kandidat till en sådan upphandling.

- Om vi ska uppnå våra klimatmål och kunna ta kliv i klimatomställningen måste vi testa att ställa nya krav i våra upphandlingar och tiden var verkligen mogen för att göra det nu. Att vi fick flera bra anbud är ett bevis för att entreprenörerna är redo att ställa om till mer hållbara alternativ, i detta fall fossilfria drivmedel. Vi hoppas att det här pushar gränserna för en snabbare klimatomställning för fler aktörer av det här slaget, säger Mimers trädgårdsmästare Annica Svanbom Pettersson.

Upphandling med fossilfria drivmedel

Vid snö- och halkbekämpning ska i första hand fossilfria drivmedel som till exempel el, biogas eller 100 procent biodiesel användas i fordonen. Om anbudsgivaren kunde erbjuda snö- och halkbekämpning med el eller biogas erhöll de ett mervärdesavdrag på sitt anbudspris. Högst mervärdesavdrag fick man om man kunde erbjuda el som drivmedel. Senast tre år efter avtalsstart ska snö- och halkbekämpning genomföras med el som drivmedel.

Fordon som används i den dagliga skötseln, som exempelvis gräsklippare och trimmare, ska drivas med el eller batteri. Trimmertråden ska vara biologiskt nedbrytbar.

Mimer fick in fyra anbud, där Västeråsföretaget LT Konsult Fastighetsservice AB till slut stod som vinnare.

LT Konsult kunde från start erbjuda snöröjning med biogas, el och batteri. De kunde även erbjuda halkbekämpning med el och batteri.

- Vi är jätteglada att få förtroendet att sköta Navet. Det är en fantastisk fastighet med historia, cirkulärt tänk och moderna satsningar för framtiden. Vi ser upphandlingsformen som banbrytande, det är riktigt kul att få vara en del av det här nya kapitlet. Klimatförändringarna är här och nu måste vi alla hjälpas åt med att bidra med bättre alternativ i allt vi gör oavsett skala. Inom offentlig upphandling finns stor potential att ställa krav som tar oss mot ett mer hållbart samhälle, säger Rickard Törnblom på LT Konsult.

IMG 6960

Rickard Törnblom på LT Konsult

Avtalet sträcker sig på fem år från och med mitten av oktober 2023, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.