Picture of Algica under microscope

Skalet från alger ger solceller extra kraft

Att använda alger i energisammanhang är ingen nyhet, bland annat har alger använts för att göra biobränsle.

Men för Swedish Algae Factory, som forskat på kiselalger, är det just skalet som är mest värdefullt.

– Genom att belägga solceller med algens skal, går det att öka verkningsgraden på solpanelerna, säger Sofie Allert, som tillsammans med Angela Wulff grundade forskningsföretaget Swedish Algae Factory 2014.

Fabriken, som ligger i Kungshamn på Västkusten, är den enda i världen som odlar dessa alger i stor skala och dessutom cirkulärt.

– Vi fokuserar på bottenlevande kiselalger och därför behöver vi inte så stora vattenmängder – det blir mer resurseffektivt. Dessutom samarbetar vi med ett fiskodlingsbolag, där vi använder deras närings- och koldioxidrika vatten till att odla våra alger i. Då algerna renar vattnet kan vi sedan pumpa tillbaka det till fiskodlarna igen.

”Genom att belägga solceller med algens skal, går det att öka verkningsgraden på solpanelerna”

Sofie Allert

Swedish Algae Factory använder sig av den ”glasbur” av kiseldioxid som algen bygger. Företaget utvinner buren och försöker använda den på olika sätt industriellt. Skalen från kiselalger kan ge en ökad elproduktion hos kiselbaserade solpaneler med minst fyra procent. Även om det låter som en blygsam siffra så ger Världsnaturfonden, WWF, en annan bild: ”Om denna eller liknande innovationer penetrerar 30 procent av marknaden år 2027 kan globala växthusutsläpp minskas med 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter”, skrev WWF i samband med att man utsåg Swedish Algae Factory till klimatlösare, ”climate solver” 2017.

För tillverkarna av solceller är det ett måste att hela tiden öka verkningsgraden för att höja potentialen på solpaneler, och Swedish Algae Factory´s lösning med skalet från kiselalgerna har lockat investerare.

Men Swedish Algae Factory nöjer sig inte med att endast ge sig in i solscellsindustrin. De små kiselalgerna visar sig nämligen ha fler fantastiska egenskaper.

– På havsbotten där kiselalgerna växer finns nästan inget rött eller gult ljus, men en del UV-ljus. Så kiselalgerna har lärt sig att skydda sig mot detta. Det har lett till mer forskning och nu tittar forskningsgrupper och potentiella kunder på hur man kan nyttja det i solpanelerna, men även hur vi kan framställa solskyddsprodukter som är miljövänliga, säger Sofie Allert.

Sofie Square 300x300 1

Att öka verkningsgraden på solceller är ett initiativ som välkomnas av Energimyndigheten som stöttat Swedish Algae Factory med bland annat 1,7 miljoner kronor.

– Vi ser stor potential för allt som kan bidra till ökad verkningsgrad både i Sverige och globalt. Ju mer energi som kommer från förnyelsebara energikällor, desto mindre energi behöver nyttjas från andra energikällor som bidrar till stora utsläpp av koldioxid, säger Pierre-Jean Rigole, handläggare på Energimyndigheten och fortsätter:

– Efter våra satsningar fick projektet 2018 ett större anslag från Europeiska kommissionen på drygt 17 miljoner kronor för att kunna skala upp verksamheten.

Inte nog med det, i slutet av november i år fick Sofie Allert och Angela Wulff ta emot förstapriset i ”Postcode Lotteries Green Challenge”, en stor internationell tävling för hållbart entreprenörskap. I konkurrens med närmare 1 200 företag vann Swedish Algae Factory finalen i Amsterdam inför en internationell jury. Det är första gången ett svenskt bolag tagit sig till final sedan tävlingen startade 2007.

Utöver äran innebar vinsten också ett stort ekonomiskt tillskott på 500 000 euro.

– Ja, det är verkligen ingen liten prissumma och den kommer precis i rättan tid nu när vi ska skala upp vår verksamhet och öka odlingsytan, säger Sofie Allert.

En uppskalning av Swedish Algae Factory ́s produktion kommer inte bara generera värden för solenergiindustrin. I och med Swedish Algae Factory ́s cirkulära ekonomiska affärsmodell bidrar fabriken till att mer livsuppehållande näringsämnen återvinns samt att det produceras mer samhällsnyttig närings- och oljerik organisk biomassa.

– Det är en produktion som bygger helt på ett naturligt kretslopp med andra ord, säger Sofie Allert.

Picture of Algica under microscope

En alg under mikroskopet