Bild: Lotta Görling

FN:s havskonferens har initierat en viktig överenskommelse som kallas "Det nya globala havsavtalet". Syftet med avtalet är att skydda och bevara havets biologiska mångfald, ekosystem och resurser genom att fokusera på fyra huvudområden:

  1. Skydd av havets biologiska mångfald och ekosystem
  2. Hållbar användning av havets resurser
  3. Ökad kapacitet och tekniskt stöd för utvecklingsländer
  4. Ökat samarbete och samordning mellan olika aktörer

För att uppnå detta mål kommer avtalet att ta olika åtgärder, inklusive att skapa skyddade områden i havet för att skydda hotade arter och ekosystem från skadliga mänskliga aktiviteter. Dessutom kommer avtalet att främja hållbar användning av havets resurser och ökat samarbete och tekniskt stöd för utvecklingsländer som är mest beroende av havet och har minst kapacitet att hantera dess resurser.

För att genomföra dessa åtgärder krävs också samarbete och samordning mellan olika aktörer som är involverade i havsförvaltning, såsom regeringar, civilsamhället, forskningsinstitutioner, företag och andra organisationer. Detta är nödvändigt för att uppnå en hållbar havsförvaltning och skydda havets ekosystem och resurser för framtida generationer.