I Stock 959467418

Att ha kontoret i det fria

Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många

Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens högskola (MDH), vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

− Av tradition utförs kontorsarbete inomhus, men flera arbetsuppgifter kan göras ute i naturen. De positiva hälsoeffekterna är många och det behöver inte vara så komplicerat att komma igång, säger Susanna Toivanen.

Promenader under lunchen är redan en populär aktivitet på många arbetsplatser. Förutom att vi aktiverar oss fysiskt när vi går i naturen så blir vi mer kreativa, får mer frisk luft och dagsljus än om vi stannar inne. Regelbundna promenadmöten är en enkel, men effektiv, åtgärd för ökad hälsa och kreativitet på arbetsplatsen, och ett uppiggande komplement till instängda konferensrum.

− Vi spenderar 80-90 procent av tiden inomhus. Att komma ut är viktigt då för lite dagsljus kan göra att vi sover sämre vilket gör oss trötta under dagen. Detta är särskilt viktigt under den mörkare tiden på året, då behöver vi maximera intaget av dagsljus, säger Susanna Toivanen.

”Vi spenderar 80-90 procent av tiden inomhus”

Susanna Toivanen
IMG 0234

Susanna Toivanen har på uppdrag av Akademiska Hus, inom ramen för Vinnovaprojektet ”Restorativa arbetsplatser”, skrivit rapporten ”Ute är inne – kom igång med kontorsarbete utomhus”.

Tekniken möjliggör utomhusarbete

Dagens teknik har gjort kontorsarbetet mer flexibelt och vi kan i dag arbeta nästan var som helst. Trots det sker kontorsarbete nästan uteslutande inomhus. Arbetet präglas ofta av högt tempo, som kan leda till ohälsosam stress. Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och har blivit ett stort folkhälsoproblem som påverkar både medarbetaren och företaget.

− Ett sätt att utveckla en arbetsmiljö som förbättrar hälsan kan vara att utföra fler arbetsuppgifter utomhus. När vi är ute i naturen sänks stressnivåerna och vi återhämtar oss snabbare, säger Susanna Toivanen.

Ringa, mejla och planera arbetet

För företag som vill komma igång med mer utomhusarbete är det centralt att chefer och andra ledare på arbetsplatsen berättar om hälsovinsterna, föregår med gott exempel och möjliggör för medarbetarna att kunna vistas mer utomhus och utföra fler uppgifter i naturen.

− Att implementera en kultur på arbetsplatsen där det blir normalt att ringa samtal, planera arbetet och svara på mejl ute i naturen kan göra mycket gott för hälsan hos medarbetarna, säger Susanna Toivanen.

I Stock 109720917

Bild: I Stock

Kartlägg vad som behövs

I början kan det vara bra att testa sig fram för att se vilka arbetsuppgifter som med fördel kan göras utomhus på den aktuella arbetsplatsen. Ett steg i att underlätta utomhusarbete är att se över de ytor som redan finns.

− Som exempelvis terrasser och andra utomhusmiljöer som finns i, och i anslutning till, kontorsbyggnaden. Finns det bara skydd mot regn, vind och sol, sittplats samt el och WiFi kan de flesta arbetsuppgifter genomföras utomhus, säger Susanna Toivanen.