20220510 125808

Nu satsar regionen på att uppmuntra fler medarbetare att resa hållbart till jobbet

Det handlar både om att förbättra medarbetares hälsa och välmående samt bidra till positiva miljöeffekter.

Slutbild projektgruppen Asmirelda Linda Erika

Projektgruppen består av Erika Englund, Linda Kamsvåg och Asmirelda Avdic.

– Många medarbetare cyklar och åker buss till jobbet redan idag, men vi tror att fler skulle kunna välja andra sätt än att ta bilen ibland när det är möjligt, särskilt de korta resorna till och från jobbet, berättar Erika Englund, som projektleder Region Västmanlands nya projekt Hållbara resor.

Projektgruppen, som består av Erika Englund, Linda Kamsvåg och Asmirelda Avdic arbetar strategiskt för att underlätta för medarbetare att resa hållbart till jobbet Projektgruppen planerar en del aktiviteter under året och första aktiviteten är genomförd, en kampanjvecka med tema Hållbara resor.

Regionen bjöd in en cykelfirma som erbjöd medarbetarna cykelservice under två dagar utanför huvudentrén på sjukhuset i Västerås.

- Intresset för att serva sin cykel var stor hos medarbetarna på sjukhuset i Västerås. Det är jättekul att det är så uppskattat, tycker projektgruppen.

20220510 131809

Det bjöds på kaffe, bullar och varmkorv och samtal om Hållbara resor.

– Vi har även arrangerat en digital föreläsning om klimatet samt gett tips på hur man kan resa hållbart i regionens Instagramkonto under veckan, säger Erika Englund, Regionfastigheter.

Kampanjveckans mål är att uppmuntra och underlätta för Region Västmanlands medarbetare på sjukhusområdet i Västerås att i större utsträckning välja att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till och från arbetsplatsen. För att följa upp projektmålen så har projektgruppen tagit fram nyttomål som är mätbara.

- Det kommer att göras mätningar och uppföljning av de olika målen. Exempelvis planerar vi en resvaneundersökning för att se hur medarbetarna förändrar sina resvanor. Målet är upplevd förbättrad hälsa och välmående för regionens medarbetare och minskad klimatpåverkan. Vi kommer att göra olika insatser som kan underlätta valet av färdmedel i större utsträckning, säger Linda Kamsvåg, verksamhet Hållbarhet.

Målet på sikt är att fler väljer att resa hållbart.

- Förhoppningen är att fler går, cyklar eller tar bussen till jobbet, i stället för att köra egen bil till arbetsplatsen, säger Asmirelda Avdic, Kollektivtrafikförvaltningen/VL.

Karin Sjoberg kvadrat

Karin Nordfors, cyklar gärna och ofta.

Karin Nordfors arbetar som läkare på Infektionskliniken och är nybliven specialist. Hon har arbetat i regionen sedan 2012.

- Jag har nog alltid cyklat till jobbet, sommar som vinter, förutom en kortare period i vintras då jag tog bilen för att skjutsa barn till förskolan. Det tar cirka 15 minuter för mig att cykla till sjukhuset. Jag gillar att cykla, det är en skön start på morgonen. Det finns flera vinster med att cykla. Det är bra vardagsmotion. Det är enkelt och går snabbare än att ta bilen. Man behöver inte stå i bilköer eller leta parkeringsplatser. Dessutom piggnar jag till på väg till arbetet.

Karin använder lådcykeln för att hämta och lämna baren på förskolan, samt till och från jobbet. Den används också för att storhandla eller skjutsa hem barnen plus kompisar från deras fritidsaktiviteter.

– Mitt tips om man vill börja att cykla till jobbet, skaffa en bra cykel! Ha gärna vinterdäck på vintern för att undvika att halka. Välj en trevlig väg till jobbet. Jag brukar cykla genom stan, hellre än längs med stora bilvägar, berättar Karin.

Annika Johansson jobbar som hälsoutvecklare på Regionhälsan sedan 2005.

- Jag väljer att vara fysisk aktiv, det ingår i min livsstil. Det ger mig glädje, energi och återhämtning. Jag har världens bästa möjlighet att cykla eller gå till jobbet och det gör jag året runt. Det är en stor friskfaktor att bo nära jobbet!

För Annika tar det cirka 10 minuter enkel väg med cykel, och genom att cykla fem dagar i veckan till arbetsplatsen får hon ihop 100 minuter. Enligt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för fysisk aktivitet behöver vi samla ihop minst 150 pulshöjande minuter per vecka.

– All rörelse räknas och att gå eller cykla till jobbet är ett tidseffektivt sätt att samla minuter. Ett tips till dig som inte riktigt kommer i gång med din vardagsmotion- tänk ”mikrovana”. Det vill säga vad kan du redan idag ta för små steg i att vara lite mer fysisk aktiv? Vad kan det vara för dig? Börja med små delmål och öka på antal minuter vartefter. Det är värt det, säger Annika.

Annika Johansson kvadrat

Bestäm dig för att cykla till jobbet en dag i veckan eller gå av bussen en hållplats tidigare, tipsar Annika Johansson.

”Det är jättekul att träffa resenärerna nu igen när vi har öppnat framdörren i bussen. Jag hoppas fler väljer bussen nu när det är möjligt”

Samsomm bussförare
Bussforare Samsom