Klimatspel

Spelet om framtiden - en klimatkväll för länets beslutsfattare

Du som beslutsfattare behövs! Därför vänder vi oss direkt till dig med en inbjudan till workshopen Spelet om framtiden.

Klimatförändringen ställer alla sektorer inom samhället inför stora utmaningar. Vi behöver samverka för att klimatanpassningsarbetet ska få de bästa förutsättningar att leda till ett samhälle som står bättre rustat att möta både kort- och långsiktiga klimateffekter.

Inom ramen för Omställningsveckan bjuder Länsstyrelsen i Västmanlands län i samverkan med SMHI in till en kreativ och informativ kväll om klimatförändringen och behovet av klimatanpassning. Spelet om framtiden är en workshop där länets beslutsfattare gemensamt tar sig an kommande klimat-utmaningar i en kreativ inramning.

Som deltagare får du såväl information om klimatförändringen som praktisk övning i att fatta beslut under osäkerhet. Med hjälp av det klimatanpassningsspel som SMHI har tagit fram så kommer ni som grupp att lotsa den fiktiva staden Väderköping fram genom seklet. På ett lekfullt sätt ställs ni inför klimatrelaterade utmaningar och utvärderas på de beslut som ni gemensamt fattat. Ta tillfället att tillsammans med andra beslutsfattare i Västmanland öka den kollektiva klimatkompetensen på ett lustfyllt och intresseväckande sätt.

Omställningsveckan är ett samverkansprojekt inom Västmanlands Miljö- och klimatråd som syftar till att främja klimatom-ställningen. Projektet uppmuntrar lärande och samverkan genom att sammanföra engagerade aktörer i länet i kreativa dialogplattformer. Med förändringsberättelser som grund utforskas vägen fram mot den framtid då vi framgångsrikt ställt om samhället.

Målgrupp :Beslutsfattare (politiker och chefer) inom Region Västmanland och länets kommuner.

Tid & plats: Tisdag 26 september kl.17-19.30: Expectrum/Hotel Plaza, Västerås eller torsdag 28 september kl.17-19.30: Kungsängsgymnasiet (idrottshallen), Sala.

Anmälan: Anmäla dig senast den 8 september.

• För tisdag 26/9 i Västerås https://www.lansstyrelsen.se/5...

• För torsdag 28/9 i Sala https://www.lansstyrelsen.se/5...

Antalet platser är begränsat så du rekommenderas att anmäla dig så snart som möjligt.