Klimatspel

På en klimatkväll fick länets beslutsfattare spela om framtiden

Under Omställningsveckan fick länets beslutsfattare gemensamt ta sig an kommande klimatutmaningar i en kreativ inramning, i samverkan med SMHI. Det blev en kreativ och informativ kväll om klimatförändringen och behovet av klimatanpassning.

Klimatförändringen ställer alla sektorer inom samhället inför stora utmaningar. Vi behöver samverka för att klimatanpassningsarbetet ska få de bästa förutsättningar att leda till ett samhälle som står bättre rustat att möta både kort- och långsiktiga klimateffekter.

I denna workshop fick deltagarna information om klimatförändringen samt praktisk övning i att fatta beslut under osäkerhet. Med hjälp av det klimatanpassningsspel som SMHI hade tagit fram fick deltagarna som grupp lotsa fram den fiktiva staden Väderköping genom seklet. På ett lekfullt sätt ställdes de inför klimatrelaterade utmaningar och utvärderades på de beslut som de gemensamt fattat. Tillsammans ökade beslutsfattarna i Västmanland den kollektiva klimatkompetensen på ett lustfyllt och intresseväckande sätt.

Omställningsveckan är ett samverkansprojekt inom Västmanlands Miljö- och klimatråd som syftar till att främja klimatomställningen. Projektet uppmuntrar lärande och samverkan genom att sammanföra engagerade aktörer i länet i kreativa dialogplattformar. Med förändringsberättelser som grund utforskas vägen fram mot den framtid då vi framgångsrikt ställt om samhället.

Missa inget nytt! Prenumerera på vårt nyhetsbrev: