DADA7555 ED48 4973 B814 C33934151 E34 1 201 a

Så blir din semester mer hållbar

Cykel och kanalbåt i Dalsland, träningsvecka i Vålådalen, vandringssemester i Alperna, botanikkurs i Jämtlandsfjällen, tångsafari på Västkusten eller Netflix i sängen – alternativen till den traditionella flygresan till solen är många. Och de flesta alternativ är bättre för klimatet, menar tidningen Extrakt.

Semesterplaneringen inför sommaren är i full gång, men hur ser en hållbar semester ut? Det är ett diffust begrepp, menar Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers tekniska högskola som har undersökt hur våra semestrar kan bli klimatmässigt hållbara. Men det finns god anledning att se över våra semestervanor.

Svenskarnas flygresor orsakar lika stora klimatutsläpp som allt bilkörande och 80 procent av flygandet är privat, bara 20 procent är tjänsteresor. Fortsätter vi att flyga i samma utsträckning blir det svårt att nå våra klimatmål.

En majoritet av svenskarna är också beredda att förändra sina semestervanor för miljöns skull, enligt Naturvårdsverkets klimatundersökning.

– I våra preliminära beräkningar ser vi att svenska befolkningens utrikes flygresor minskade med mellan 5 och 10 procent mellan 2017 och 2019. Det är en ganska kraftig förändring, jämfört med att resorna tidigare har ökat med 3 procent per år. När människor uppger sig ha förändrat ett beteende är det ofta svårt att se i statistiken, men här gör vi det, säger Jörgen Larsson och fortsätter:

– Nu efter pandemin finns det kanske ett stort ressug, men det kan också vara så att vi har vant oss av vid att flyga två gånger om året.

Stor potential i nattåget

Men att välja rätt när det handlar om resor är inte helt lätt. Det som brukar kallas value-action-gap, gapet mellan en persons värderingar och handlingar, är långt ifrån bara en kunskapsfråga. Man behöver också vilja och förmåga att själv ta ansvar. När det gäller resor behöver man leta upp fullgoda alternativ, vilket kan vara en utmaning, och ressällskapet ska vara med på noterna.

Det finns goda möjligheter att göra internationella tågresor betydligt mer attraktiva.

– Alternativen till flygresor är i dag relativt okända och knöliga att använda. Det är exempelvis svårt att boka längre tågresor med olika bokningssystem i olika länder. Det finns goda möjligheter att göra internationella tågresor betydligt mer attraktiva, säger Jörgen Larsson, som i sin forskning också har tittat på internationella tågförbindelser och deras potential.

– Restiden kommer att minska flera timmar när tågtunneln mellan Danmark och Tyskland blir klar 2029. Annat som kan förbättras är antalet byten, samt priset i relation till flyg och till komfort. Lyckas man förbättra tågtrafiken på de punkterna så kan nattåget ta en rejäl marknadsandel – och utsläppen minskar.

Klimatberäkna din semester

I dagarna lanserades en ny version av plattformen Klimatsmart semester med uppdaterade siffror och information om hur vårt resande ser ut och hur stor klimatpåverkan olika resval har, utifrån siffror från Jörgen Larsson och hans forskarkollegor.

En termometer visar hur stora utsläpp olika resor orsakar: Köpenhamn med cykeln på tåget hamnar på grönt, liksom en tångplockningskurs i Grebbestad, men en vecka i Los Angeles – som enligt verktyget dessutom får drygt 8 kvadratmeter av isen i Arktis att smälta – hamnar högst upp på det röda.

Ska utsläppen minska i en takt som leder till de här kraftiga förändringarna på kort sikt så har vi i princip bara beteendeförändringar att jobba med.

På hemsidan konstaterar forskarna att tåget skulle kunna vara en nyckel för att minska våra resors klimatpåverkan; om semesterpengarna som i dag läggs på flyg och bil i stället spenderas på tågresor utomlands och på aktiviteter på hemmaplan, som konserter, restaurangbesök eller kurser, så skulle klimatutsläppen kunna minska med över 80 procent.

– Samtidigt är också de tekniska förutsättningarna inom flygsektorn ganska goda med olika bränslealternativ som elektrobränslen, samtidigt som andra transportmedel med mycket lägre utsläpp också utvecklas. Över hälften av flygets utsläpp är från interkontinentala flygresor. Om människor skulle välja resmål i Europa i stället skulle det också göra skillnad. Med en kombination av alla de här åtgärderna går det att föreställa sig att flygets klimatpåverkan skulle kunna minska så pass mycket.

Men förändringen går långsamt och de tekniska lösningarna ligger ganska långt fram i tiden. Och trots att så stor andel av flygresorna är privata så är ytterst få politiker beredda att försöka påverka våra semestervanor med exempelvis styrmedel.

– Ska utsläppen minska i en takt som leder till de här kraftiga förändringarna på kort sikt så har vi i princip bara beteendeförändringar att jobba med. Det kommer inte ske några tekniska underverk som får stort genomslag för flygets totala utsläpp de närmaste tio åren.

Ny syn på vad som är semester

Viktigast för oss under vår semester är för de flesta tid med vänner och familj, enligt flera studier. Det förutsätter knappast flygresor, menar Jörgen Larsson, och frågar sig om vår syn på vad som är semester kan förändras. Vi har starka krafter i samhället som formar våra önskemål, stora ekonomiska intressen som tjänar på våra semesterdrömmar.

– Samtidigt tar fler och fler ett stort personligt ansvar för klimatfrågan. Många av de här förändringarna bygger på ett skifte i samhällsklimatet, att det blir mer accepterat att arbeta för ett bra samhälle på lång sikt.

Efter att i några år ha minskat på antalet flygresor har Jörgen Larsson och hans familj nu valt bort flyget. Tillsammans med en god vän ger han sig då och då ut på tåg-cykel-turné, spännande platser i andra länder där det passar att cykla. Närmast väntar Lofoten och ön Senja.

– Men normer kan förändras. Det behöver inte vara självklart att åka bort ens. I en annan kontext kan det vara lika självklart att gå en kurs för att lära sig något när man är ledig. Eller stanna i sängen och sträckkolla serier.

HÅLLBAR SEMESTER

Rapporten Klimatsmarta semesterresor – nulägesanalys, styrmedel och verktyg har publicerats inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.