IMG 0725

GreenEduLARP under OMSTÄLLNINGSVECKAN - kulturutbildning

När utbildning och lekfullhet möts för att lära om klimatförändringar. 💚🌍 #GreenEduLARP #Klimatutbildning

Under Omställningsveckan 2023 arrangerades en digital träff där pedagoger eller intresserade fick ta del av Lajvverkstadens nyframtagna pedagogiska material.

Det som ingick var lärarhandledningar och lektioner som syftade till att tillsammans med elever/unga skapa ett lajv eller levande rollspel med miljötema. Genom interaktiva kreativa metoder främjades ett aktivt ställningstagande. Lärare stärktes med nya färdigheter och eleverna fick självförtroende genom äventyrlig inlärning, så vi tillsammans kan skapa en grönare framtid!

Materialet är gratis och tillgängligt att använda även nu. Framtaget som en del av ett internationellt EU projekt Green Edularp.

Arrangemanget var skapat av Lajvverkstaden.

IMG 1910

Lovis

Social Media Manager