Medlemsbevis

Hållbara löften med Sala Heby Energi

Medlemmarna i Förbundet Agenda 2030 består av massor med drivna organisationer och företag som är engagerade för en hållbar omställning. Sala-Heby Energi har gett Hållbarhetslöften.

Sala-Heby Energi visar upp två fint inramade guldtavlor. Ena tavlan är medlemsbeviset från Förbundet Agenda 2030 och den andra tavlan är deras Hållbarhetslöften.

– Det är ett hållbarhetslöfte som vi på Sala-Heby Energi har gett Länsstyrelsen Uppsala län. Det handlar om att vi aktivt ska arbeta för att nå målen senast 2022 inom Färdplan för ett hållbart län, säger Maria Karwonen, kommunikatör Sala-Heby Energi.

Löftet lovar att de ska:

  • ha en fossilfri arbetspendling och möteskultur
  • att de ska underlätta för besökare, kunder, föreningsaktiva att resa fossilfritt,
  • att halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner,
  • främja tankmöjlighet av fossilfria drivmedel,
  • minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter,
  • öka produktionen och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel,
  • inspirera till klimatsmarta val
  • genomföra utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare.

Hatten av för Sala-Heby Energi, en inspiratör för oss alla.