Mother Working From Home at Desk While Holding Baby Daughter 1262580236 2125x1416

Bild: Shutterstock

Föräldraskap är en av de enskilt största jämställdhetsfällorna

Ett år innan ett par får barn skiljer det drygt 10 procent mellan mammor och pappors lön. Åtta år efter att paret fått barn skiljer det cirka 30 procent.

I snart 50 år har Sverige haft förmånen med att dela föräldraledigheten lika. Varför ser det fortfarande ut så här?

När ett par är 27 år skiljer det 52 000 kronor i årslön mellan dem vilket är 4 300 kronor i månaden. När de är 37 år har den skillnaden ökat till 89 000 kronor per år, det vill säga 7 500 kronor i månaden. Det visar siffror från Försäkringskassan. Beräkningar från TCO visar också att mammor är borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet under barnets två första år, motsvarande siffra för pappor är 3,8 månader.

B3a48e881de0fef6 800x800ar

”Det många kanske inte tänker på när barnen är små är att kvinnors längre frånvaro från arbetet potentiellt kan hämma deras karriär- och löneutveckling”

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar

Då är inte deltidsarbetet medräknat, som drar ned lönen ytterligare för kvinnor. Det här exemplet visar dessutom bara de ekonomiska aspekterna av ett ojämställt föräldraskap. Den allra största problematiken ligger såklart i att båda föräldrarna inte får lika stora möjligheter att vara förälder.

Idag anser nästan hälften av svenska föräldrar att det finns fördomar mot mammor som vill gå tillbaka till jobbet tidigare än normen föreskriver enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört. Samma undersökning visar att både mammor och pappor 25 procent svarar att mamman de facto är bäst lämpad att vara hemma med barnen tills de börjar på förskolan.

– Det många kanske inte tänker på när barnen är små är att kvinnors längre frånvaro från arbetet potentiellt kan hämma deras karriär- och löneutveckling, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Det är tragiskt att fördomar ska få långtgående effekter på den ekonomiska jämställdheten. Det sorgliga är ju att den normen också begränsar tiden som papporna får med sina barn som föräldralediga, vilket tidigare undersökningar vi genomfört visat att många ångrar senare i livet, säger Emma Persson.

Svaren från undersökningen stämmer väl överens med den officiella statistiken som visar att kvinnor tar ut 70 procent av föräldrapenningen, en siffra som knappt ändrat sig på de senaste 15 åren.

– Jag tror arbetsgivarna har en viktig roll och bör behandla alla anställda som ska vara föräldralediga på samma sätt. Chefer får gärna föregå med gott exempel och sätta upp en policy runt föräldraledighet så att kvinnor och män behandlas lika och förutsätts vara föräldralediga. Men arbetsmiljön är en sak, minst lika viktig är samtalet därhemma vid köksbordet. Där bör alla aspekter, inklusive de ekonomiska, tas med, säger Emma Persson.

Undersökningen i siffror

43 procent av de tillfrågade föräldrarna svarar att det finns fördomar mot mammor som går tillbaka till jobbet för tidigt efter förlossningen. 53 procent av alla mellan 20 – 39 år anser att det finns fördomar mot mammor som vill tillbaka tidigt till jobbet. Mammorna är mest negativa – i den gruppen anser 61 procent att det finns fördomar mot de mammor som går tillbaka tidigare än normen anger. 23 procent anser att det är bra att mamman är hemma med barnet längre tid än pappan innan barnet börjar förskolan.

Om undersökningen : Novus genomförde under december intervjuer med 1 024 föräldrar med barn under 18 år.