Reading the newspapers 589953402 2123x1417

Bild: iStock

Ny studie: Public service stärker demokratin

Public service har en viktig funktion för demokratin och svenskarna har ett jämförelsevis stort förtroende för public service-medierna. Det visar en ny forskningsöversikt.

– Public service är en institution med stor makt och därför är det viktigt och bra att det förs en diskussion om våra svenska public service-medier. Allra bäst är det förstås om debatten tar avstamp i vad existerande forskning om public service har visat. Med den här publikationen vill vi samla forskningens svar på några av de vanligaste frågorna, säger Johannes Bjerling, redaktör för forskningsöversikten, i ett pressmeddelande.

Det är Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, som publicerar Public service: En svensk kunskapsöversikt. I den beskriver tio forskare i mediekunskap och journalistik situationen för public service i Sverige, utifrån aktuell forskning.

Bland annat konstaterar forskarna att Sveriges befolkning har ett stort och stabilt förtroende för public service. Forskning visar också att public service har ett större utbud av nyheter och samhällsprogram än de kommersiella kanalerna, liksom att det finns positiva kunskapseffekter av att se på public service som tittarna inte får av att titta på kommersiella tv-kanaler.

Diskussionen om nyhetsrapporteringen i public service är partisk eller inte är ett annat forskningsområde som tas upp i översikten, med utgångspunkt i svenska studier av valrörelsenyheter från 1960-talet fram till i dag. Bengt Johansson, professor vid Göteborgs universitet, menar att det inte går att se en systematisk partiskhet för någon politisk riktning.

– Forskningen visar att en viss partiskhet finns, men den är inte systematisk. Gynnande och missgynnande skiftar. Bara för att ett parti ges en positiv mediebild i en valrörelse är det inte säkert att detsamma gäller nästa gång, säger han i pressmeddelandet.

Vill du läsa mer? Anmäl dig till nyhetsbrevet