Margareta Beckius SPA

Bild: By Unknown - https://portrattarkiv.se/details/sj9PGLAlnmUAAAAAACYzGA, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112229377

Kvinnliga doldisar lyfts fram i eget lexikon

Kvinnor har bidragit till många samhällsförändringar, men deras insatser kan ha fallit i glömska. Det ville forskare ändra på genom att låta 2000 historiska kvinnor ta plats i ett lexikon.

På internationella kvinnodagen den 8 mars är det exakt fem år sedan Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, lanserades.

− Det är numera en väletablerad digital resurs, säger Maria Sjöberg som är professor i historia och en av dem som lett projektet i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Få kvinnor finns med i lexikon

Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få. Det ville Maria Sjöberg och hennes forskargrupp av historiker, litteraturvetare och språkvetare ändra på. Under två år byggde de därför upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

Resultatet blev Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. När det invigdes den 8 mars 2018 fanns 1 000 artiklar om svenska kvinnor och utländska kvinnor i Sverige, som alla haft betydelse för samhällsutvecklingen. Två år senare var dubbelt så många kvinnor porträtterade − från medeltid till nutid.

− Genom olika sökningar kan besökaren se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera, säger Maria Sjöberg.

Många besökare

Responsen har varit positiv och det webbaserade lexikonet används av många. Ett kvitto är att sajten under 2022 hade drygt 266 000 besök. Besökarna är allt från forskare till en bredare allmänhet.

− Flertalet använder nog SKBL som ett lexikon men det finns också exempel på där biografiska data utnyttjas för systematiska forskningsinsatser.

Kan användas inom forskning

Maria Sjöberg ser gärna att lexikonet används mer i just forskningen. Ett stort arbete har lagts ner på att utveckla den strukturerade databasen och på att samla in samt kontrollera de biografiska uppgifterna.

− Jag tror att digitala resurser kommer att utnyttjas mycket mer i framtiden och där ligger SKBL i framkant. Databasen kommer att vara hållbar och en resurs för kommande forskning, precis som vi hoppades.

2000 kvinnor porträtterade

Det finns i dagsläget inga konkreta planer på att uppdatera lexikonet med ännu flera namn. Anledningen är att det skulle krävas en ganska omfattande finansiering.

− Men det är klart att det skulle behövas. Trots att SKBL omfattar över 2 000 kvinnor är det ändå en liten andel av de kvinnor som gjort stora insatser för samhället i det förflutna, säger Maria Sjöberg.