Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Globala mål / Genomförande och globalt partnerskap