Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Globala mål / Jämställdhet