Unity4 Water webb

Bild: Unity4 Water

Återvunnet vatten skapar mer hållbar matproduktion - ny forskning finansieras med 31 miljoner

På många platser i världen, och även i Sverige, är det brist på dricksvatten. Dricksvatten används även för att bevattna grödor och för olika processer inom industrin. Det är varken hållbart eller effektivt. Därför startar ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

Forskningsprojektet, som heter Unity4Water, sker i samverkan mellan Mälardalens universitet (MDU), RISE och ett 30-tal samarbetspartners inom industri och livsmedelsproduktion. Det treåriga projektet har beviljats finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från partnerna och hälften från Vinnova, Formas & Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, processindustriell IT och Automation.

Omvärdera sättet att använda vatten

Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för Unity4Water menar att det är nödvändigt att omvärdera vårt sätt att använda vatten.

- I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten, energi och producera mat, säger hon.

Malin Rosqvist, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, lyfter fram industrins del i detta arbete.

- Vatten och tillgången på vatten är en allt viktigare fråga för processindustrin som konsumerar stora mängder vatten, både i Sverige och utomlands. Unity4Water är ett strategiskt projekt för oss, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning.

”I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten, energi och producera mat”

Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för Unity4Water

Koldioxidinfångning, AI och minidrönare

Forskningsprojektet Unity4Water förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. En forsknings- och demonstrationsanläggning kommer att byggas där återvunnet industriellt processvatten - och avloppsvatten används för att odla grönsaker. Detta tillvägagångssätt sparar både vatten och återvinner näringsämnen, vilket minskar behovet av konstgödsel. För att övervaka vattnet och optimera grödornas tillväxt kommer avancerad teknik som exempelvis optiska sensorer, elektroniska näsor, dynamiskt ljus, koldioxidinfångningsteknik, AI och maskininlärning att användas. Forskarna planerar även att använda minidrönare utrustade med multispektrala kameror för att mäta växternas hälsa.

Tvärvetenskapligt och internationellt

Projektet är tvärvetenskapligt och samlar 29 partners. Forskare från MDU, RISE, Mittuniversitetet, Lunds universitet, Biotech Heights och Chalmers Industriteknik har gått samman med representanter från flera företag och industrier, bland annat Tetra Pak, Agtira, Heliopspectra, Sensative, Codon Consulting, Siemens, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö, ICA Maxi, Swegreen och DirectCarbon.

Det finns även planer på att expandera internationellt, med start i ett pilotprojekt i Wichita Falls, Texas.

- Unity4Water representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På så vis handlar Unity4Water inte bara om forskning, utan även om samhällsengagemang, utbildning och en möjlighet att bidra till ett paradigmskifte i hur vi ser på och använder vårt vatten, avslutar Monica Odlare.

Missa inga nyheter, prenumerera på nyhetsbrevet