Anna Bjerne

Bild: Privat

Förbundet Agenda 2030 möter Anna Bjerne

Anna Bjerne, ny verksamhetssamordnare i Förbundet Agenda 2030

Du har en helt ny tjänst i Förbundet Agenda 2030 sedan årsskiftet. Vill du berätta lite hur kort vad arbetet innebär?

– Vi finns till för våra medlemmar som är ett 60-tal stora som små organisationer från kommun och region till politiska partier, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Vi sprider kunskap om hållbar utveckling och de Globala målen samtidigt som vi är en arena för möten och samverkan. Vi vill, tillsammans med våra medlemmar, initiera och koordinera olika projekt kopplat till hållbarhetsmålen. Vi fångar upp goda exempel och sprider kunskap via artiklar på vår webbsida och i våra sociala medier, vi anordnar möten, kunskapsdagar och utbildningar samt är navet för hållbarhetsfrågor i vår region. Just nu genomför vi en mötesserie som arrangeras tillsammans med några av medlemmarna med fokus på utvalda globala mål. Tillsammans med andra medlemmar har vi även sökt finansiering för några större projekt som vi hoppas kunna påbörja redan till hösten. De handlar främst om att väva in ungdomar i hållbarhetsarbetet i större utsträckning.

Och i höst står vi även värd för den allra första Omställningsvecka vecka 39 som vi anordnar tillsammans med Region Västmanland, Länsstyrelsen. Omställningsveckan vecka 39 är ett projekt från Västmanlands miljö- och klimatråd. Omställningsveckan kommer bli en väldigt spännande vecka där syftet är att främja klimatomställning genom samlad kraft, kreativitet, kultur och nya framtidsberättelser, och vi hoppas på att se fler Omställningsveckor i framtiden runt om i Sverige.

Du är medgrundare till ett utbildningsmaterial som heter Naturligtvis, vad är det?

– Naturligtvis är en metod och ett utbildningsmaterial om vår svenska natur uppdelat i fem temaområden; Allemansrätten, Natur & hälsa, Klimat & miljö, Naturens skafferi och Djurliv kopplat till globala målen. Det är ett samverkansprojekt mellan Förbundet Agenda 2030 och mitt företag Yonderful där jag själv är verksam när jag inte arbetar för förbundet. Det utvecklades tillsammans med deltagare på Västerås Folkhögskola men lever nu vidare i en digital version som är gratis för alla att använda och ta del av.

Har du något favoritmål själv som du brukar tänka extra mycket på?

- Mitt hjärta klappar lite extra för mål nummer 10; Minskad ojämlikhet. Jag brinner för att demokratisera hållbarhetsarbetet. För mig betyder det att jag tycker att fler behöva få komma till tals och vara delaktiga. Jag upplever att flera grupper av samhällsmedborgare idag står helt utanför och saknar inflytande i många av hållbarhetsfrågorna. Om vi begränsar hållbarhetsarbetet till specifika branscher eller särskilda avdelningar går vi miste om massor av erfarenhet och nya idéer.Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ditt företag Yonderful är medlem i Förbundet Agenda 2030, hur ser du på medlemskapet?

– Jag och Frida Birkelöf, som driver Yonderful tillsammans, vill genom vårt företag bidra till en positiv och hållbar utveckling och välmående på sikt för organisationer, miljön och människor. Vi upplever att företag och organisationer är beredda att ta ett större ansvar nu och att förståelse och strävan efter en hållbar utveckling ökar. Och att då vara en del av Förbundet Agenda 2030 där alla delar samma värderingar om betydelsen av Agenda 2030 är som en exklusiv klubb för oss redan frälsta. Speciellt i ett klimat som hårdnar och blir mer segregerat för varje dag.