FRIDA

Förbundet Agenda 2030 möter Frida Birkelöf

Hon har ett rött bälte i Taekwondo, älskar att vara med sin familj, gillar löpning, katter, musik och svampplockning. Bygger gärna pussel som avkoppling och tycker om att måla. Möt Frida Birkelöf, ny ledamot i styrelsen.

Frida är nyligen invald i styrelsen för Förbundet Agenda 2030. Hon är utbildad informationsdesigner och innovationsrådgivare och driver projektbyrån Yonderful tillsammans med sin kollega Anna Bjerne.

Sedan ett par år tillbaka har Frida fördjupat intresset för hållbar utveckling vilket även är anledningen till att Yonderful föddes. Yonderful skapar och leder kommunikations- och hållbarhetsprojekt i egen regi eller på uppdrag.

– Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med koncept- och affärsutveckling, visualisering samt projektledning av kommunikationsprojekt. Andra typer av uppdrag jag haft genom åren är föreläsningar, processledning såsom facilitering av workshops och design av processer samt utformning av pedagogiska och visuella verktyg för lärande och utvecklingsarbete.

Ett lyckat projekt är Naturligtvis , som nu fortsätter för att nå ut till fler.

Hur kan Förbundet hjälpa er i er verksamhet? Förbundet innebär för vår verksamhet att vi får tillgång till ett kompetent och relevant nätverk vilket kan generera nya, spännande samarbeten. Dessutom får vi en inblick i vad som sker inom området hållbar utveckling och vi ges möjlighet att själva bidra till utvecklingen i regionen. Dessutom tror vi att vi kan få kunskap och en fördjupad förståelse för omställning och hållbarhet och om regionen.

Vilka styrkor har ni i er verksamhet? Vi är bra på projekt- och processledning, kommunikation, både strategiskt och mer operativt, kartläggningar, visualisering och att se och fånga möjligheter.

Vilka svagheter har ni ? Vi är en liten organisation som kan ha svårt att avsätta resurser.

Vilka aktiviteter vill ni delta i? Vi är gärna med i aktiviteter som rör förbundets utveckling i form av visionsarbete och framtida erbjudanden. Dessutom är vi gärna med i kommunikationsprojekt eller projekt som involverar unga, nyanlända, natur och affärsutveckling.