CN 1

Att hoppa mellan rummen

Ja det ska vara så med särskrivning. Jag ska förklara vad jag menar. Vad är ett rum idag?

Det senaste året är vi många som blivit medvetna om att ett möte inte behöver äga rum i ett fysiskt rum utan lika väl kan vara på nätet. Vi kan hoppa mellan olika rum och verksamheter snabbare än gaseller och förflytta oss på en millisekund till nya möten med nya och gamla bekantskaper som kan befinna sig var som helst på jordklotet. Det öppnar upp fantastiska möjligheter!

Förbundet Agenda 2030 vill vara en arena som möjliggör utbyten och möten mellan olika aktörer som alla, på olika sätt, arbetar med de globala målen här i Västmanland med omnejd. Vi vill vara ”kittet” mellan sektorerna. Min förhoppning för det kommande året är att vi tillsammans ska hitta många sätt att mötas på, både på nätet men även på ”riktigt”. Jag hoppas att du och din organisation vill vara med och bidra till att göra Förbundet Agenda 2030 mer känt bland dina medlemmar/medarbetare/kunder.

Hjälp oss att sprida information om goda exempel och nyheter som vi delar på vår hemsida och i sociala medier. Delta och bjud in till träffar och event som Förbundet anordnar och kom gärna med förslag på vad du skulle vilja att vi jobbar mer med!

Låt oss mötas i och mellan rummen!

Caroline Närhi, ordförande för Förbundet Agenda 2030

Caroline 2552

Caroline Närhi

Ledamot, Västerås Folkhögskola

Om Caroline: https://fa2030.se/artikel/forbundet-agenda-2030-moter-caroline-narhi