sparkcykel

Bild: Shutterstock

Därför är olycksrisken högst med din egen elsparkcykel

Många privatpersoner föredrar prisvärda och lätta elsparkcyklar som kan fällas ihop, men dessa kan innebära högre risker vid kritiska situationer. Marco Dozza, professor i fordonssäkerhet vid Chalmers, påpekar att hyrda elsparkcyklar ofta har större hjul och bättre broms- och styrsystem, vilket gör dem säkrare att hantera.

De elsparkcyklar som går att hyra i våra städer har ofta större hjul, liksom bättre styr- och bromsförmåga och fjädringssystem, än de mindre elsparkcyklar som privatpersoner köper. Detta gör att hyrfordonen kan vara säkrare att hantera i en kritisk situation för att undvika olyckor.

I en ny fältstudie jämförde Marco Dozza och hans kollegor tre fordon – en större elsparkcykel av hyrmodell, en lätt elsparkcykel för privat bruk och en elcykel – när det gäller förmågan att bromsa eller styra för att undvika en krock. Det visade sig att testdeltagarna upplevde stora skillnader i hur effektivt och stabilt de olika fordonen bromsade. Båda elsparkcyklarna visade sig ha något sämre bromsprestanda än cykeln, men den större elsparken bromsade betydligt mer effektivt än den lätta. Gällande styrningen var det inga markanta skillnader, men cykeln upplevdes som mer stabil och säker att manövrera än de båda elsparkcyklarna.

Överskattad bromsförmåga

Marco Dozza ser en risk med att olika typer av elsparkcyklar och vanliga cyklar ses som ungefär samma typ av fordon. Om vi tror oss kunna hantera en kritisk situation med en cykel kan det innebära en falsk trygghet när vi kör en elsparkcykel, då sådana har helt andra köregenskaper och i vissa fall betydligt sämre bromsförmåga, särskilt då de mindre varianterna.

– En tredjedel av alla olyckor med elsparkcyklar sker under den första åkturen. Våra resultat visar att det krävs träning för att kunna köra elsparkcyklar på ett säkert sätt. Det faktum att de påminner om ett välbekant fordon – cykeln – kan lura oss att tro att vi behärskar dem. I en situation där vi tvingas bromsa kraftigt stämmer inte alls verkligheten med våra förväntningar som cyklist, och det kan få katastrofala konsekvenser, säger Marco Dozza.

Forskningen visar också att den som kör en mindre elsparkcykel som regel gör bättre i att väja än att bromsa för att undvika en olycka.

– Eftersom lättare elsparkcyklar har längre bromssträckor än cyklar och större elsparkcyklar kan det vara bäst att styra undan om det finns plats. Även om alla elsparkcyklar ofta ses som samma typ av fordon, är det stora skillnader när det gäller stabilitet, manövermöjligheter och övergripande säkerhet, säger Marco Dozza.

Samtidigt utesluter Marco Dozza och hans kollegor inte att de tyngre – och generellt säkrare – elsparkcyklarna kan orsaka värre olyckor än de mindre.

– Generellt sett blir kollisioner allvarligare när fordonen är tyngre. Även om de större elsparkcyklarna är bättre på att bromsa, åtminstone på de torra underlag vi testat, kan de orsaka större skada än ett lättare fordon.

Övning krävs för att undvika olyckor

För att undvika blåmärken, eller kanske till och med rädda liv, skickar Marco Dozza med ett råd till alla som ska köra en elsparkcykel för första gången.

– Öva inbromsningar och undanmanövrar på en öppen och säker plats innan du ger dig ut i trafiken. Vänta inte tills det uppstår en kritisk situation innan du testar hur fordonet bromsar eller styr. Den enklaste övningen är att tänka sig en linje på vägen och försöka bromsa så sent som möjligt och hamna så nära linjen som möjligt. De flesta blir förvånade över hur mycket de överskrider linjen. Att upprepa övningen några gånger kan vara tillräckligt för att göra skillnad i trafiken, säger han.

Missa inga nyheter från oss