Aktiviteter

Bild: iStock

Gemensam historieundervisning överbryggar nationsgränser

Skolans historielektioner färgas i många länder av ett nationellt – ibland nationalistiskt – perspektiv. I ett nytt forskningsprojekt ska historielärare i stället få stöd för att synliggöra Europas gemensamma historia.

Historia kan användas som ett kraftfullt och destruktivt politiskt verktyg, vilket blivit tydligt inte minst under den ryska invasionen av Ukraina.

– Ämnet har på sätt och vis blivit kontaminerat med berättelser som använts för att bygga nationalism och föreställningar om vad nationen är eller har varit, säger Fredrik Alvén, docent i historia vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet som leder universitetets arbete inom ramen för ett internationellt projekt om historieundervisning i ett pressmeddelande.

Målet är att skapa en öppen webbplats med kursplaner, övningar, källmaterial och bedömningsstöd för historielärare i hela Europa.

– Vi bygger nu upp ett digitalt historielabb där lärare kan hitta inspiration och få verktyg att använda i sin undervisning. I stället för att fokusera på nationella historiska redogörelser och detaljer vill vi skapa förutsättningar för att undervisa om de stora utvecklingslinjerna i historien. Materialet på webbplatsen utgår från övergripande och gemensamma teman som migration, klass, kultur och genus, säger Fredrik Alvén.

Förstå källor och historiska dilemman

Flera europeiska lärosäten ingår i samarbetet som leds universitetet i Murcia, Spanien. Webbplatsen ska också ge lärare inspiration till att jobba med aktiv pedagogik där elever får utveckla sin förmåga att förhålla sig till källor och historiska dilemman, berättar Fredrik Alvén.

– Det handlar om att självständigt kunna göra jämförelser, dra lärdomar och kunna sätta historiska skeenden i en kontext. Att förstå att människor i historien inte kan dömas utifrån vår tids moraliska värderingar utan att de haft begränsade möjligheter att agera i den tid och det sammanhang de levde i. Det skapar också en bättre förståelse för nutiden.

Lärosätena i projektet tar fram material om olika historiska teman. Just nu arbetar Fredrik Alvén och kollegorna vid Malmö universitet med temat genus och kvinnors kamp för jämlikhet i Europa. Hela webbplatsen väntas vara klar mot slutet av året och en förhoppning är att skolor och klasser i olika länder kan samarbeta kring materialet.

– Jag hoppas att projektet kan utmana den traditionella historieundervisningen och hjälpa lärare att tänka nytt. Ytterst handlar det också om att bygga broar mellan framtidens europeiska medborgare.

Rädd att missa något läsvärt? Anmäl dig till nyhetsbrevet.