Shutterstock 244305520

Nytt specialistsjuk-sköterskeprogram för att möta ett förändrat vårdbehov

Allt mer av hälso- och sjukvården kommer i framtiden att bedrivas inom primärvården, en förändring som innebär ökade krav på spetskompetens hos de anställda.

För att rusta sjuksköterskor för framtidens hälso- och sjukvård startas nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård, skriver MDU i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens reform, God och nära vård, kommer hälso- och sjukvården i allt större utsträckning ske utifrån patientens behov och där patienten finns. Det gör att primärvården blir basen och bidrar till att vården blir mer personcentrerad.

– Vi ser i dag en förskjutning där sjukhusvistelserna blir kortare, nya behandlingsmetoder utvecklas och där vården i allt större utsträckning förväntas ske i primärvården. Detta leder till ett förändrat arbetssätt och ställer andra krav på patientsäkerhet, säger Charlotta Åkerlind, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDU.

I ett livsloppsperspektiv kommer fler människor att få sina vårdbehov tillgodosedda utanför specialistklinikerna. Det gäller såväl genom barn- och skolhälsovård, vårdcentral som att möjligheten till avancerad hälso- och sjukvård i hemmet ökar.

Utbildningen är bred och modern samt ges med tre olika inriktningar; barnhälsovård och elevhälsa (inom elevhälsans medicinska verksamhet), hälso- och sjukvård i hemmet samt vårdcentral.

Tack vare utbildningens bredd får studenterna en god kännedom och förståelse för primärvårdens olika områden. Dessutom får de en fördjupad kunskap inom den inriktning de valt och kan bidra med att driva utvecklingen framåt inom det specifika området med hälsofrämjande arbete som en röd tråd.

– Det är en utbildning som ligger rätt i tiden när förskjutning av primärvården innebär krav på bred och samtidigt djup kunskap, av de specialistsjuksköterskor som väljer att arbeta inom något av primärvårdens olika områden. Genom att utbildningen bidrar till bred kunskap om specialistsjuksköterskors arbete i primärvården, samtidigt som den erbjuder fördjupning inom ett av primärvårdens områden, tror jag att utbildningen ger kunniga och trygga medarbetare med stor nytta för omställningen till god och nära vård, säger Anna Letterstål, akademichef för avdelningen hälsa, vård och välfärd vid MDU.

Undervisningen ges helt på distans

MDU:s nya specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård är en distansutbildning där studenterna fördjupar sina kunskaper inom folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap samt en valbar inriktning.

– För att underlätta för så många som möjligt att läsa programmet kommer undervisningen att ske på distans. Många vill kunna läsa utbildningen utan att behöva flytta och genom att erbjuda undervisningen på distans kan man gå programmet oavsett var man bor, säger Mirkka Söderman, universitetslektor vid MDU.