Hoj rosten for hallbar utveckling

Bild: unsplash

Tidiga insatser bidrar till ökat välmående och skolframgång bland unga i länet

Att främja hälsa och grundläggande utbildning hos barn och vuxna är en av de viktigaste investeringarna för en hållbar framtid. Ju tidigare insatser, desto bättre visar en utredning som Region Västmanland presenterade på Västerås slott i maj.

Projektet Vägar framåt - för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga i Västmanland –finansieras av europeiska socialfonden och pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

Vägar framåt har i de medverkande kommunerna, Sala, Kungsör, Arboga och Hallstahammar bidragit till att det idag finns ett större fokus på att stödja ungas hela livssituation för att få en fungerande skolgång och en god hälsa.

– Det är personer som tidigare varit vana att ständigt misslyckas och hamna i isolering som nu får en ny chans att komma tillbaka till ett socialt sammanhang, till skolan och i förlängningen till arbetslivet, säger Marie Tolleffsen Markström, folkhälsochef Region Västmanland.

Individuell stöttning

Att det är ett lyckat projekt styrks av deltagarnas egna berättelser som beskriver hur stödet från Vägar framåt har varit helt avgörande för deras återgång till skolan och fortsatta utveckling, men även på deltagarnas ökade självupplevda hälsa. Genom individuell stöttning med motivationshöjande och hälsofrämjande insatser för deltagarna önskar man skapa skillnad här och nu, men även se till att öka andelen unga med skolframgång och god självupplevd hälsa framöver.

– Utvärderingen visar att vårt arbete är bra, och att den individuella stöttningen lyckas men vi behöver komma in tidigare i barnens liv. Vägar framåt stärker elevernas position både i skolan, på en framtida arbetsmarknad och i samhället. Barn och unga som mår bra går i högre grad ut skolan med godkända betyg, säger Marie Tollefsen Markström.

Samhällsvinst

En av de fyra medverkande kommunerna är Kungsörs kommun som gärna ser att yngre elever skulle kunna delta i framtiden.

– Att få deltagare i yngre ålder för Vägar framåt är något jag ser mycket positivt på. Ju tidigare vi kan göra insatser desto färre är det som behöver må dåligt och ta den, oftast, längre och kanske krångligare vägen till studier och/eller anställning. Jag tänker att varje individ Vägar framåt kan hjälpa in i studier eller till egen försörjning är vinst, inte bara ekonomiskt utan även ur andra samhällsperspektiv och inte minst för individens mående, säger Angelica Stigenberg, ordförande i barn-och utbildningsnämnden Kungsörs kommun.

Om projektet Vägar framåt

Tillsammans med fyra kommuner i länet (Sala kommun, Arboga kommun, Hallstahammars kommun och Kungsörs kommun) driver Region Västmanland projektet för att jobba med hälsofrämjande insatser och insatser för ökad skolframgång. Projektet riktar sig till unga mellan 15–29 år i de deltagande kommunerna.

Missa inga nyheter från oss