IMG 4088

Bild: Johanna Stål

Food Tech- framtidens mat

Underjordisk odling, teknik mot matsvinn, öppna data och sensorer som mäter näringstäthet är vägen till en hållbar matindustri. Det hävdar entreprenörerna i den prunkande food tech-världen, som inte skräder orden om det nuvarande systemets brister.

IMG 4090

Alex Björkman, en av grundarna till företaget Urban Oasis

Bild: Johann Stål

Vi befinner oss långt under markytan, i ett nära nog tomt underjordiskt parkeringsgarage på Liljeholmen i Stockholm. Det byggdes av gamla Vin & Sprit AB för att förvara spritreserver i. Nu är det en relativt outnyttjad yta, med någon enstaka bil som letar sig ner.

– En stor del av platserna här är reserverade för parkeringsnormerna, säger Alex Björkman, en av grundarna till företaget Urban Oasis som har sin verksamhet här nere under jorden.

Han slår stolt ut med armarna när han visar upp alla utrymmen. Där andra ser tom yta ser han möjligheter. Möjligheter att försörja storstadsbor med färskodlade grönsaker från underjorden.

Idag har företaget 5 anställda och producerar 280 boxar med grönt varje dag till cirka 30 kunder runt om i Stockholm, mestadels affärer och restauranger.

– Titta ska du få se vilka typer av ytor som finns, som skulle kunna användas till annat än ekande parkeringar. Staden är full av den här typen av ytor, menar Alex.

Alex leder mig vant runt i gångar under jorden och öppnar dörrar.

– När jag öppnar här börjar det låta, men det är ingen fara, säger han.

Det tjuter och vi är inne i ytterligare ett valv.

– Så här såg större delen av utrymmet ut innan det blev parkeringar, berättar Alex och pekar ner längst en mörk katakombliknande gång. Det är totalt 50 000 kvadratmeter yta utsprängd i det här berget. Han stoppar in huvudet i ett hål i väggen och ropar. Ekot dröjer sig kvar länge.

– Det här är stora silos insprängda i berget, där man hade alkoholreserver om det skulle bli krig under 1950-talet. Industriell och medicinsk sprit alltså, skrattar han.

– Det skulle räcka till en årskonsumtion för hela Sveriges befolkning. Varje silo är stor som en liten kyrka, och det finns 8 stycken.

Nöjd lägger han till:

– Fastighetsägarna gillar att få in lite grönt.

Kanske innebär den nya verksamheten också en slags krisberedskap? För här ska det odlas framöver. I dagsläget odlar de på 125 kvadratmeter, så det finns en hel del yta att expandera på. Alex pratar om en decentraliserad modell, ett nätverk av flera underjordiska odlingar. De vill också kunna cykla ut med maten till sina kunder.

– Vi jobbar med en restaurang, med det som vi kallar Farming as a service. Vi ställer ut små odlingssystem som vi sköter om, och så kan de skörda på plats och betala för det de skördar. Det funkar bra för små skott och liknande grönsaker.