COOP PM

Hur handlar vi?

Hållbarhet viktigt när svenskarna handlar mat – men det är svårt att hitta information. Mer än var tredje svensk låter ofta eller alltid hållbarhetsaspekter avgöra vilka matvaror de köper.

Flest rankar klimatet som viktigast men även frågor som djurhälsa och bekämpningsmedel är viktiga för många konsumenter, enligt en ny undersökning. Samtidigt säger nästan hälften av svenskarna att det är svårt att förstå om maten de köper är hållbart producerad.

En ny undersökning från Demoskop visar att nästan häften av svenskarna tycker att det är svårt att förstå om de livsmedel de köper är hållbart producerade eller inte. Bland svarande över 65 år är andelen ännu högre.

På frågan om vad som är det största hindret för att handla livsmedel som är hållbart producerade så svarar de allra flesta att priset är största hindret 37 procent, följt av information 26 procent samt den egna kunskapen om hållbarhet 10 procent.

– I Sverige har vi tillgång till otroligt mycket olika mat och livsmedel från hela världen. Vi förstår att man som konsument kan känna att det är svårt att förstå hur maten har producerats och vilken påverkan på miljön, klimatet och samhället den har. Vår roll som matkedja är att fortsätta förbättra vår information, erbjuda fler hållbara alternativ och göra tydligare märkningar, säger Charlotta Szczepanowski, Hållbarhets- och kvalitetsdirektör Coop Sverige i ett pressmeddelande.

Klimat, djurhälsa, bekämpningsmedel 

Ur en lista på tio aspekter av hållbarhet (densamma som WWF listat inom Hållbar Livsmedelskedja) ombads svenskarna välja vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för dem när det gäller mat.

De allra flesta, 21 procent sätter klimatet främst följt av påverkan på djurhälsa 18 procent, samt att livsmedel tillverkats utan bekämpningsmedel 18 procent. Personer upp till 29 år rankar klimatet som viktigast medan personer över 65 år sätter frågan om bekämpningsmedel främst.

– Den här undersökningen bekräftar att vi svenskar är intresserade av hur vår mat produceras och vilken påverkan matproduktionen har. Den visar också att olika personer uppmärksammar olika aspekter av hållbarhet. För oss på Coop är det viktigt att förstå våra kunder och deras situation så att vi kan möta både deras önskemål om vilka varor vi ska ha i butikerna och vilken typ av information som behövs, säger Magnus Johansson, VD Coop Sverige.

Flest i Norrbotten låter hållbarhet styra köp 

Undersökningen visar att fyra av tio svenskar alltid eller ofta tänker på om en vara är hållbart producerad när de handlar livsmedel, och en tredjedel låter den informationen styra vad de faktiskt handlar. I följande län säger högst respektive lägst andel att det ofta eller alltid är hållbarhetsaspekter som avgör vilka livsmedel de köper:

 • Norrbottens län: 43 procent
 • Kalmar län: 41 procent
 • Gotlands län: 40 procent
 • Jämtlands län: 36 procent
 • Dalarnas län: 34 procent
 • Stockholms län: 34 procent
 • Östergötlands län: 34 procent
 • Västmanlands län: 32 procent
 • Västra Götalands län: 32 procent
 • Rikssnittet: 31 procent

 • Jönköpings län: 30 procent
 • Västerbottens län: 30 procent
 • Örebro län: 30 procent
 • Hallands län: 29 procent
 • Södermanlands län: 29 procent
 • Skåne län: 29 procent
 • Värmlands län: 29 procent
 • Blekinge län: 28 procent
 • Uppsala län: 25 procent
 • Gävleborgs län: 22 procent
 • Kronobergs län: 21 procent
 • Västernorrlands län: 20 procent

Fakta

Maten vi äter, och hur den har producerats, har stor påverkan på världen vi lever i; på människor, djur, natur och ekosystem. I stora delar av världen finns mat i överflöd, i andra delar av världen råder hungerbrist. Globalt sett är klimatutsläppen från matproduktion den näst största utsläppssektorn efter energisektor.