Omslagsbilden till boken om livet pa Angso 1900 1970

Livet på Ängsö

Livet på Ängsö – följ med på en tidsresa 1900–1970

Efter åtta års insamlande av berättelser är nu boken klar om hur livet var på Ängsö förr. ”Livet på Ängsö” är ett gediget och unikt projekt.

Omslagsbilden till boken om livet pa Angso 1900 1970

Boken ges ut av föreningen ”Livet på Ängsö-bokens vänner” och finns att köpa bland annat hos bokhandeln, Västmanlands läns museum och 18-19/12 på Kungsåra bygdegård.

Det har växt fram ur en studiecirkel med deltagare som växt upp på Ängsö under 1930–40-talet. Bilder har samlats in och minnen, upplevelser och erfarenheter har spelats in och sammanställts till berättelser. För de som växt upp på Ängsö finns en stor glädje i att dela minnen och upplevelser kring hur livet var för dem som levde och verkade på denna isolerade ö. I boken finns nu dessa berättelser som annars skulle gått förlorade med dem som idag minns.

Den blir som ett magiskt titthål tillbaka i tiden då Ängsö sjöd av liv och rörelse i torp och gårdar, på åkrar, ängar och i skogar.

Boken på 346 sidor ger en bild av vardag och fest för dem som arrenderade torpen och gårdarna och för dem som var anställda vid de större arrendegårdarna. De brukade jorden och verkade på ön tiden innan industrialismen gjorde sitt intåg.

Skildringarna är från år 1900 och framåt då det är så långt bakåt i tiden som egna minnen räcker och bevarad kunskap finns om föräldrars samt far- och morföräldrars liv.

Det blev också naturligt att låta dokumentationen sträcka sig fram till 1970. Det var då Ängsö fideikommiss upphörde och såldes till Västerås kommun.

I den första delen av boken ges ett historiskt sammanhang. Vidare skildrar berättelserna hur livet levdes med bland annat skola, lanthandel, jordbruk, fiske, hantverk och danskvällar.

Hjärtat i boken består av minnen, upplevelser och berättelser samt skildringar av några personer som gjort starkt avtryck.

Det sista kapitlet fungerar som en uppslagsdel med information om alla de torp och gårdar som ingått i Ängsö fideikommiss.

Livet på Ängsö-boken ger en levande bild av det arv och den historia vi alla delar. Denna tidsresa skapar kunskap, förståelse och en djupare insikt om hur livet varit för dem som banat vår väg.