I Stock 1086841110

Bild: IStock

Social hållbarhet i stadsutveckling

Ekologisk och ekonomisk hållbarhet är enkelt att mäta - men den sociala hållbarheten tappas ofta bort i långa byggprojekt.

Det har RISE och Chalmers tekniska högskola i Göteborg konstaterat och tagit fram en arbetsverktyg. Metoden heter PRISMA och innebär att den sociala hållbarheten, exempelvis hälsa, rättvisa, personlig utveckling och emotionellt välbefinnande, dokumenteras redan innan detaljplanen är färdig och genom hela byggprocessen och även förvaltningsskedet. I sina undersökningar har RISE och Chalmers sett att den sociala hållbarheten annars kommer in i arbetet först efter att detaljplanen är klar.