Eric Johansson Sakkunnig energi

Bild: Pia Nordlander BildN/Mimer

Nu är det dags att vara smart, både för planetens skull och för plånbokens skull

Många västeråsare är oroliga för vinterns elräkningar och det finns därför anledning att se över sin elförbrukning.

– Jag tycker att man, oavsett boendeform, bör vara medveten om att det finns en risk för att elen blir många gånger dyrare under hösten och i vinter. Nu gäller det att vi är smarta och inte använder mer el än vi verkligen behöver, säger Eric Johansson, sakkunnig energi på Mimer.

Vi ser en minskad elproduktion i södra Sverige. Vi ser också begränsningarna i överföringskapaciteten från norra Sverige, där den mesta elen produceras, till den södra delen där den mesta elen konsumeras. Gasbrist i Europa som leder till höga priser och Rysslands krig i Ukraina. Det är några av orsakerna till att elabonnenter, främst i landets två sydliga elprisområden, varnas för dyr el i vinter.

– Att spara på energi har under många år kopplats ihop med miljöfrågan. Men det är många gånger först när det känns i plånboken som vi verkligen börjar förändra hur vi beter oss, säger Eric.

Mimer har satt ett tydligt mål, att halvera klimatutsläppen fram till 2030 för att sedan vara klimatneutrala till 2050. Mimers klimatberäkningar visar att de områden med störst påverkan är; uppvärmning med fjärrvärme, nybyggnation och ombyggnad- och underhållsprojekt, hyresgästernas bilkörning och hushållsel. Därför arbetar företaget för fullt med dessa tre områden: Uppvärmning av husen, byggverksamhet och hyresgästernas möjlighet att göra hållbara val.

– Det ligger i vårt DNA som allmännytta att arbeta långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsfrågor. Just nu är energisparfrågan högst aktuell och den frågan har vi alltid arbetat med på många olika sätt. Detta ska inte ske på bekostnad av hyresgästernas inomhustemperatur, snarare tvärt om. I hela vårt fastighetsbestånd ska vi arbeta med energibesparing på flera olika vis. Det kan till exempel handla om digitalisering, automatiserade och smartare styrningar, vattensparåtgärder och en ökad elproduktion från solceller, berättar Maria Eberhardsson, kommunikations- och hållbarhetschef.

Maria Eberhardsson3

Maria Eberhardsson, kommunikations- och hållbarhetschef.

Att tillverka energi

Flera olika energislag behövs för att skapa ett hållbart energisystem. Solenergi är ett av dem. Därför har Mimer valt att satsa på solcellsanläggningar. På taken till alla nybyggda hus installeras solceller men även på de äldre husen där ambitionen är 5–10 nya installationer per år. Målet är att minst hälften av en fastighets energibehov ska täckas av egenproducerad solenergi. De två senaste projekten är på den nya fastigheten Högne och den äldre Gude, båda i centrum.

Att göra hållbara val

Gällande förutsättningar för hyresgäster att leva hållbart innefattar många delar men den i särklass största utsläppsposten från hyresgästerna är bilkörning. Här handlar det om att förändra beteenden och vanor och hitta nya sätt att transportera sig.

– Det kan vara bilpooler, ladd-infrastruktur, cykelpooler, säkra cykelparkeringar, kollektivtrafik och mobilitetsappar. Vissa av dessa lösningar finns redan idag medan andra som ladd-infrastruktur är en mer långsiktig fråga, säger Maria.

Att bygga

Mimer bygger både helt nya lägenheter och renoverar de som redan finns. Med dagens teknik och metoder finns möjlighet för hela byggbranschen att kraftigt minska klimatpåverkan från nybyggnation och renoveringar. Det kan bland annat göras genom fossilfria transporter, medvetna materialval, återbruk och genom att planera projekten för att minimera resursanvändningen. Att bygga om eller utveckla en befintlig fastighet som ett alternativ till att bygga nytt utreds alltid noggrant

Hållbara Högne

Nybyggda Högne är ett hus byggt för att vara hållbar- i alla aspekter. Huset är certifierad enligt standarden Miljöbyggnad silver som ställer höga krav på energianvändning, luftkvalitet och använda material.

– Från entréns lilla vardagsrum med delningshyllor för böcker till sällskapsspel och prylar via den fantastiska gemensamma innergården med sina växtbäddar upp till taket där sedumväxter samsas med solceller märks det att ledstjärnan i bygget är just hållbarhet, säger Maria

HH3 22 Ho Igne3

Nybyggda Högne i Västerås är ett hus byggt för att vara hållbar- i alla aspekter.

Bild: Pia Nordlander/BildN Mimer

Energi-Erics eltips

 • Använd vattenkokare för att koka upp vatten.
 • Använd lock på grytor och kastruller när du lagar mat.
 • Håll +4C i kylen och -18C i frysen.
 • Frosta av frysen och rengör/damma baksidan av kyl/frys.
 • Byt ut dina äldre glödlampor till LED.
 • Hängtorka tvätten i stället för att använda torktumlaren.
 • Kör diskmaskin och tvättmaskin när de är fulla och använd energisparprogrammet.
 • Sätt timer på din motor-eller kupévärmare.
 • Se över ditt elavtal.
 • Ta reda på vilket som passar just dig bäst.
 • Välj energieffektiva apparater när du köper nytt.
 • Äldre elektronikprylar kan använda mycket el i standby-läge.
 • Stäng av dem helt på strömbrytaren.
 • Grenuttag med strömbrytare gör att du kan stänga av flera prylar samtidigt.
 • Vid köp av ny TV kan det vara bra att veta att en plasma-TV kan dra 2–3 gånger mer ström än motsvarande platt-TV med annan teknik. Ju större TV desto mer el drar den.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle.