Brian yurasits 55yus zef Xc unsplash

Bild: Brian Yurasits

Hur plastbantar man egentligen i en pandemi?

För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att Västerås stad ska plastbanta. All onödig plast ska minska för att gå steget före den EU-lag som kommer att förbjuda viss engångsplast. Men de stora evenemangen som skulle göra avtryck genom plastbantningen uteblev. Fokus fick riktas mot andra åtgärder i väntan på evenemang när världen blir som vanligt igen.

Ishan seefromthesky 4xmgr N Uby NA unsplash

Bild: Ishan Seefromthesky

Plast kan vara väldigt onödigt, men även väldigt nödvändigt. Det beror helt på verksamheten och hur den används. Att plasthandskar och skyddande visir av plast är nödvändiga kan vi nog alla skriva under på med de erfarenheter vi har från det senaste året. Men trots pandemin finns det plast som går att dra ner på. Plast som vi mest använder av vana och där det finns andra alternativ som är bättre både för hälsan och miljön. Det är den plasten Plastbantingsprojektet har inriktat sig på under året.

Syftet med projektet är att minska användningen av fel plast på fel ställe inom såväl de egna verksamheterna som inom civilsamhälle och evenemang kopplade till Västerås stad.

- Inför sommaren 2020 hade vi stora planer inför Cityfestivalen och de traditionella sportevenemangen sommaren brukar bjuda på. Vi förberedde för att kunna få bort engångsplast från matställen och att stötta föreningar i deras arbete med att minska på plasten. Men evenemangen uteblev och vi har inriktat vårt arbete på annat, säger Elin Vallgårda projektledare.

En inventering av stadens inköp av plast pågår nu sedan en tid tillbaka. Man tittar på vilken plast som är onödig och skadlig. Redan nu har inventeringen gjort att plastmuggar har tagits bort från toaletterna i Stadshuset. Ett stort jobb har också påbörjats i skolkök och hemkunskapssalar. Verktyg av plast har bytts ut eller ska bytas ut mot rostfritt och trä.

Västerås stad har flera experter på hur plast påverkar miljö och hälsa. De kan bidra med kunskap kring att identifiera skadlig plast och vad man kan ersätta den med. Under året har ett samarbete med föreningar, civilsamhället och näringslivet växt fram. Dels för att staden ska stötta dem med expertkunskap inom området och för att förbereda för gemensamma evenemang när de kommer igång igen.

Sommen 2021 blir engångsartiklar av plast förbjudna inom EU enligt en ny lag. Det gäller bland annat engångstallrikar, bestick och sugrör. Plastbantningen som görs nu är dels för att förbereda för den nya lagen. Men också för att göra en insats för miljön och att skapa ett hållbart samhälle.

– Utöver de plaster som blir förbjudna vill vi få bort plaster som innehåller många skadliga ämnen. De påverkar vår hälsa vid direktkontakt eller genom att gifter från dem sprids i våra inomhusmiljöer och i naturen. Därmed påverkar de miljön och våra livsmedel, säger Elin Vallgårda.

Baka bullar

Linda Wäneskog är lärare i Hem och konsumentkunskap på Irstaskolan, Västerås stad. Tillsammans med eleverna har de plastbantat. Numer är det glasburkar, träredskap och plåtmått som gäller i undervisningen.

Bild: Linda Wäneskog

Tillsammans för att begränsa konsumtionen av plast

World consumers right day 2021, Internationella konsumentdagen, är ett årligt tillfälle som syftar till att lyfta fram konsumenternas kraft och deras rättigheter för en rättvis, säker och hållbar marknadsplats för alla. I år går föreningen Medveten Konsumtion, konsumentföreningar och privatpersoner över hela världen samman för att minska användandet av fossil plast och de föroreningar som detta skapar.

– Vi står för närvarande inför en global plastföroreningskris. Även om plast kan vara ett mycket användbart material i vardagen har vår konsumtion och produktion av plast blivit ohållbar, säger Alexandra Davidsson, generalsekreterare på föreningen Medveten Konsumtion i ett pressmeddelande.

Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ-rapporten Breaking the Plastic Wave Top, som släpptes i augusti 2020, visar att det går att minska de årliga plastflödena i havet med cirka 80 procent under de närmaste tjugo åren genom att använda befintliga lösningar och tekniker.

–Men ingen enskild lösning kan uppnå detta mål, snarare bryter vi vågen av plast endast genom att vidta omedelbara, ambitiösa och samordnade åtgärder, menar Alexandra Davidsson.

Att minska vår plastanvändning är inte bara nödvändigt, utan avgörande. Det är så lätt att tänka att den lilla plast som används i vardagen ändå inte gör någon skillnad, men det är fel. All plast gör skillnad.

– Faktum är att all plast som tillverkats sedan 1950-talet och som hamnat i naturen finns fortfarande kvar. Genom att minimera vår användning av fossil plast kan vi få en renare miljö, skydda djur och växter samt förbättra människor hälsa, säger Alexandra Davidsson.

5 tips till dig:

  1. Återanvänd en och samma tygkasse när du handlar.
  2. Använd matbehållare i glas eller metall istället för plast.
  3. Handla varumärken som har refill förpackningar så att du smidigt kan fylla på din tvålbehållare som ett exempel.
  4. Undvik skönhetsprodukter som innehåller mikroplaster.
  5. Skaffa en vattenflaska i metall eller glas och ha med överallt istället för att köpa dyrt lastbilsfraktat vatten som förorenats i en plastflaska