Lycklig dam

Bild: Lotta Görling

Äldre mer nöjda med livet än yngre

Trots skiftande förutsättningarna i livet, tycks åldern vara en betydande faktor när det kommer till hur nöjda vi är med tillvaron enligt SCB:s senaste insikter.

Livet rullar på, med sina upp- och nedgångar. Men det finns grupper som sticker ut och känner sig klart mer tillfreds med tillvaron än andra. Det enda vi med säkerhet vet är att livet ständigt förändras. Ibland går det från bättre till sämre, men oftare är det faktiskt tvärtom. En intressant trend är att ju äldre vi blir, desto mer nöjda verkar vi vara med tillvaron.

Det visar Statistiska centralbyråns (SCB). Varje år ställer SCB en rad olika frågor till slumpmässigt utvalda personer i olika åldersgrupper genom den så kallade ULF-undersökningen, vilket är en förkortning för Undersökningarna undersökning av levnadsförhållanden. Undersökningen visar att äldre är mer nöjda med livet än yngre personer. Mer nöjda med sin ekonomiska situation, mer nöjda med sina sociala relationer och har större tillit till människor de inte känner. Siffrorna visar att åldersgrupperna 65–74 år och 75–84 år vara mer nöjda med livet än åldersgruppen 25–34 år.

Dia sv

.Källa: SCB

Undersökning har genomförts varje år sedan 1975, med försök att mäta välfärden på olika sätt där personer över 16 år har fått svara på dessa frågor:

1. På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du på det hela taget med ditt liv nuförtiden?

0 betyder att du inte alls är nöjd, och 10 att du är helt och hållet nöjd.

2. På en skala mellan 0 och 10, hur nöjd är du på det hela taget med dina relationer med familj, vänner, grannar och andra människor du känner?

0 betyder att du inte alls är nöjd, och 10 att du är helt och hållet nöjd.

3. På en skala från 0 till 10, i vilken utsträckning litar du i allmänhet på människor du inte känner?

0 betyder att du inte alls litar på människor du inte känner, och 10 att du litar på de flesta människor du inte känner.

Missa inga nyheter, anmäl dig till nyhetsbrevet