I Stock 116378367

Bild: iStock

Co-Grows trädgårdsdelning är Sveriges nya matrörelse

Den nya rörelsen Co-Grow använder sig av delningsekonomi för att bidra till ökad hållbar matproduktion.

Med den nya tjänsten co-grow.se kan trädgårdsägare och matodlare nu hitta varandra för att dela trädgård.

– Vi tror på att alla kan odla mat och vill återta köksträdgården som var vanlig förr i tiden, eftersom hemmaodling är hållbart, säger Co-Grows grundare Rebecka Hagman.

Som föräldraledig promenerade hon med sin son bland villaträdgårdar och önskade att hon som bor i lägenhet kunde få odla mat där. Då föddes idén om Co-Grow trädgårdsdelning och några månader senare var hon igång med att matcha odlingsintresserade med trädgårdsägare.

– Tjänsten är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar. Med hemmaodling finns möjlighet till en egen kompost vilket leder till ett tätt näringskretslopp. Det går att odla ekologiskt och giftfritt. Och att äta en växtbaserad kost är dessutom klimatsmart, hälsosamt och billigt.

”Och att äta en växtbaserad kost är dessutom klimatsmart, hälsosamt och billigt”

Rebecka Hagman

Den sociala vinsten med trädgårdsdelning är också väldigt stor.

– Från att jag började med att matcha Co-Growers våren 2016 har det nu växt till en rörelse. Det är fantastiskt fina möten mellan odlare och trädgårdsägare. Vi ser också att olika generationer får möjlighet att mötas, berättar Rebecka Hagman.

Med fler köksträdgårdar ökar den biologiska mångfalden, tätare kretslopp och resurserna för matproduktion används bättre.

– När en stor del av växthusgaserna kommer från ett ohållbart matsystem är det dags att tänka om och hitta nya lösningar, säger Rebecka Hagman.

Sedan april 2017 finns denna nya tjänst där odlare och trädgårdsägare själva hittar och tar kontakt med varandra. Från att ha varit ett lokalt initiativ har Co-Grow på kort tid växt till att bli en nationell rörelse.

IMG 7764

Bild: Lotta Görling