En Frisk Generation 3

Familjesatsning i Västerås gav ökad trygghet, mindre stress och fler utomhusaktiviteter

Tryggheten har ökat liksom utomhusaktiviteterna efter skolan och på helger. Skärmtiden har minskat, så också den upplevda stressen och nedstämdheten.

Det är några av resultaten efter att Mimer och Västerås stad, tillsammans med stiftelsen En Frisk Generation, startat ett familjeprogram på Bäckby under förra läsåret. Nu har en ny omgång av programmet startat, denna gång inkluderas även Rösegårdsskolan på Bäckby.

Under läsåret 2019-2020 fick 17 familjer i Bäckby chansen att hitta en mer aktiv och hälsosam livsstil. I utvärderingen uppger barnen att de främst är glada över att de fått lära känna barn utanför sin egen klass och att de upplever en större trygghet då de nu känner fler vuxna i området. Utomhusaktiviteterna har ökat, skärmtid på helgerna har blivit kortare och symptom som magont har minskat. De vuxna uppger att aktiviteterna med barnen har ökat och det allmänna hälsotillståndet har blivit bättre. Fler vuxna äter frukost med sina barn varje dag och både vuxna och barn äter mer frukt och grönsaker.

– Trots pandemin så har vi kunnat hålla igång verksamheten genom att vara kluriga och tänka i nya banor. Vi hoppas också att coronaläget har förbättrats framåt sommaren så att vi kan genomföra ett familjelopp på Bäckby som är öppet för alla. Under våren 2020 genomfördes loppet digitalt men det blir inte riktigt samma sak, rörelseglädje upplevs bäst tillsammans, säger Liza Hallin, programchef på En Frisk Generation.

En Frisk Generation 2

En Frisk Generation ger barnfamiljer chansen att hitta en mer aktiv och hälsosam livsstil.

Bakom satsningen står Bostads AB Mimer och Västerås stad samarbetar med stiftelsen En Frisk Generation kring folkhälsan i Bäckby. Intresset att delta har varit stort och under hösten 2020 var det dags för 22 nya familjer att starta programmet på Bäckby och Rösegårdsskolan.

”Attraktiva stadsdelar skapar vi tillsammans”

Maria Lindelöf, processledare för stadsdelsutveckling på Mimer.
Maria Lindelof Fotograf Per Groth

– Vår förhoppning är såklart att de ska uppnå samma fina resultat som pionjärfamiljerna. För oss är det självklart att arbeta långsiktigt med våra stadsdelar så att människorna som bor där trivs, är trygga och har sysselsättning. Det är lätt att få bilden av att Mimer bara bygger bostäder men vårt uppdrag är större än så. I samverkan med andra ska vi skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster och det är därför samarbetet med En Frisk Generation är viktigt för oss. Vi kan inte arbeta med stadsdelsutveckling på egen hand. Attraktiva stadsdelar skapar vi tillsammans, säger Maria Lindelöf som är processledare för stadsdelsutveckling på Mimer.

En Frisk Generation

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.

En Frisk Generation är en stiftelse som i samarbete med kommuner, regioner, närings- och föreningsliv erbjuder barnfamiljer fysisk aktivitet, ökad kunskap om mat och föräldrastöd. Sedan starten 2011 har över 1 000 barnfamiljer inspirerats till en mer aktiv och hälsosam livsstil. En Frisk Generation är en nationell verksamhet. H.K.H Prins Daniel är En Frisk Generations beskyddare.

Ett forskningsteam från Karolinska Institutet mäter effekten av metoden. Utvärderingen visar att barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet 3 gånger mer jämfört med liknande internationella studier. Deltagarna uppvisar en ökad fysisk och psykosocial hälsa. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förbättrar sina matvanor. De goda hälsovanorna håller i sig även efter att programmet avslutats.

Vill du läsa om fler goda initiativ för ett hållbart liv? Missa inte våra nyhetsbrev.