magiskatradet.jpg

Bild: Lotta Görling

Får jag be om största möjliga tystn…

Behovet av tystnad växer parallellt med att allt fler bor i städer. Tystnaden har numera egna retreats och i särskilda projekt kan den till och med läka stress-sjuka människor. Det finns också de som vill göra den nära naturen lättare att hitta, för alla som vill ta en avslappnande omväg från den rutinmässiga vardagen.

Tystnaden kan ha många skepnader, eller åtminstone det som vi upplever som en rogivande ljudmiljö. En bäck som porlar.

Susande löv. Fågelkvitter.Allt fler söker aktivt tillflykt till tystnaden.

”Tysta retreats” är fullbokade över hela landet och intresset för mindfulness, meditation och yoga har växt kraftigt de senaste åren. Behovet av att semestra till tystnaden ser ut att öka i takt med urbaniseringen. Men man behöver inte åka på ett retreat för att ta del av den.

– Är vi mitt i en storstad på en bullrig gata, så stänger vi av hörseln lite. Men kliver vi in i en park, så brukar vi automatisk lyssna mer. Det är dock inte en lätt sak att gå ut och få en tyst stund i naturen, mitt i den stressade vardagen, säger Ulf Bohman som i flera projekt har arbetat med att tillgängliggöra tystnaden.

Det började med ett projekt för mindre orter i Jämtlandsfjällen i slutet av 90-talet. Under projektnamnet ”Guide till tystnaden” ville de locka människor till rofyllda platser utanför de traditionella turistområdena kring Åre. Intresset blev stort, framförallt från Tyskland. Därefter flyttade Ulf till Stockholm där han såg ett ännu större behov.

– Vad är möjligt i en storstad? Vilken tystnad går att hitta? Det är en stor utmaning för de flesta i en storstad att uppleva tystnad. Jag ville paketera de rofyllda platserna och göra dem nåbara för fler, beskriver Ulf.

Stockholmsprojektet resulterade i ny Guide till tystnaden, med 64 kartlagda lugna platser runt om i staden lämpade för rekreation. Platserna finns sökbara på stockholm.se via Google Maps och i broschyrer för varje stadsdel. Det sattes också upp skyltar på platserna om där projektet beskrevs tillsammans med någon liten tankeställare.

– Jag tror på att hitta den där lilla omvägen. Det kan vara värdefullt även om det bara en kort sväng. Gå ut och lyssna! Se vad du kan finna i ditt eget närområde. Även i en storstad som Stockholm hittade vi små gröna kilar. Guldkornen är ibland lite gömda.

Just nu arbetar Ulf med ett amerikanskt projekt för tysta parker, som både handlar om de stora nationalparkerna och de stadsnära parkområden. Det finns en växande insikt runt om i världen att vår snabba urbanisering ställer nya krav kring buller och ljudföroreningar.

– Det finns en ökad medvetenhet att städer behöver utformas annorlunda. Det handlar om mer grönska, även på byggnader, och ett ökat fokus på cykling. Det ser jag både i de asiatiska städerna och i USA.

”Jag tror på att hitta den där lilla omvägen”

Ulf Bohman

Att uppleva lugn och ro i grönskande miljöer är inte bara en skön upplevelse, det kan till och med vara läkande för människor drabbade av stressrelaterade sjukdomar. Kanske finns det rent evolutionära förklaringar till varför naturen läker oss. Enligt den så kallade ”biophiliahypotesen” är vi biologiskt anpassade efter naturliga miljöer, eftersom vi i hundratusentals år av evolution har levt i dem, medan vi bara några få generationer har bott i städer.

Ulf Bohman är nu tillbaka där han började, i södra Jämtlandsfjällen, där han bor i en mindre by med betydligt mer tystnad än tidigare.

– Här finns tystnaden i en exceptionell nivå jämfört med storstaden. Jag har blivit lite beroende av den. Det är en naturlig del av min vardag. Det är där jag är kreativ, hittar lugn och inspiration för det jag sysslar med. Energi för det vardagliga, avslutar han.

I Stock 1079721956

Bild: iStock