Adobe Stock 51687662

Bild: Adobe Stock

Folkmängden beräknas öka med 400 000

Fram till år 2030 beräknas Sveriges befolkning öka med drygt 400 000 personer, enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning.

– Enligt vår framskrivning utgörs befolkningsökningen fram till år 2030 av att det invandrar drygt 300 000 fler än det utvandrar, och av att det föds 100 000 fler än det dör. Totalt kommer Sveriges folkmängd då att vara 10,9 miljoner, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. På kort sikt kan den ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden.

– Förändringar i samhället kan redan på kort sikt göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras. I Tidöavtalet finns till exempel flera förslag som när det finns beslut kan få stor betydelse främst för antagandena om migration, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Få födda i fjol

Under 2022 föddes färre barn än på många år i Sverige, vilket får betydelse för både skola och barnomsorg framöver.

– År 2030 är de barnen åtta år gamla och har börjat skolan. Det ger ett lägre antal skolbarn än i dag i varje årskull de tillhör i takt med att de blir äldre, säger Lena Lundkvist.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Den publiceras efter ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år perioden 2023–2070. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter. Statistiken används också som underlag till annan statistik hos SCB som beskriver framtiden i Sverige.

Framskrivningen av befolkningen bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Alla antaganden är osäkra.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen om beteende, trender och regelverk vi kan se i dag fortsätter i framtiden.

Framtiden enligt framskrivningen

  • År 2030 är de som är födda åren runt 1990 i 40-årsåldern.
  • 1960-talisterna har just, eller kommer snart, att gå i pension.
  • Alla kvarlevande som är födda på 1940-talet har passerat 80 års ålder.
  • Det beräknas finnas 810 000 personer som är 80 år eller äldre, vilket motsvarar 7,4 procent av befolkningen. I dag är drygt 5 procent av befolkningen i dessa åldrar.
  • I framtiden väntas befolkningen fortsätta att öka, men i en något långsammare takt än de senaste åren.
  • Under år 2032 beräknas folkmängden passera 11 miljoner.
  • Enligt denna framskrivning beräknas Sverige ha 12 miljoner invånare år 2054.