Anders l 2548

Förbundet Agenda 2030 möter Anders Lerner

Han lever i Västerås, har rötter i Björnlunda och Södertälje och är aldrig långt från en teaterscen. Möt Anders Lerner, ledamot i Förbundet Agenda 2030

Han är representant för Naturskyddsföreningen Västmanland och har varit engagerad i föreningen i såväl på lokal och nationell nivå som på regional nivå ett tiotal år. I tonåren kom intresset och engagemanget för natur- och miljövårdsfrågor och han blev medlem i Fältbiologerna. Med åren har inte intresset har inte svalnat, snarare ökat. Intresserad av biologisk mångfald och art- och biotopskydd även ur ett omställningsperspektiv.

– Hur kan och behöver vårt samhälle förändras så att det blir hållbart och jämlikt? På bara ett parhundra år har antalet människor på jorden åttadubblats. Vad innebär det för hur vi kan leva utan att överbelasta våra livsmiljöer?

Större delen yrkeslivet har Anders arbetat med teater.

– Jag har varit teaterchef på nuvarande Västmanlands Teater och Malmö Stadsteater, frilansande dramaturg och regissör. Har även gjort egna föreställningar, producerat event av olika slag, varit moderator och presentatör. Har varit kulturhuschef i Södertälje, kultur- och idrottsdirektör i Västerås stad och är nu strateg i Västerås stad och arbetar med utvecklingsprocessen Kraftsamling för Västerås City.

Hur kan Förbundet hjälpa er i er verksamhet? Genom att bidra med nätverk och arenor för föreningens frågor

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbete som ni kan dela med er? Naturvårds- och miljövårdsengagemanget. Den ideella rörelsens obundenhet. Friheten att agera.

Vilka svagheter har ni? En ideell organisations begränsningar i möjligheter till arbete och engagemang.

Förslag på aktiviter ni skulle vilja delta i? Seminarier, kurser och nätverksträffar.