IMG 6078

Förbundet Agenda 2030 möter Maria Lindelöf

För Maria är ingenting är omöjligt. Med ett hjärta på rätt ställe hjälper hon människor att hitta deras inre drivkraft. Det skapar hållbar förändring på riktigt.

Maria Lindelöf arbetar som processledare för stadsdelsutveckling för Bostads AB Mimer i Västerås. Hon har tidigare haft posten som ordförande för Förbundet Agenda 2030, från och med förra året så är hon delaktig i förbundet på nytt.

Brinner för frågor som stadsdelsutveckling och samhällsfrågor inom social hållbarhet/socialt ansvarstagande.

– Jag har mångårig erfarenhet av socialt hållbar stadsdelsutveckling, både strategiskt och operativt. Över 15 års erfarenhet av arbete med samhällsfrågor av strategisk och operativ karaktär inom social hållbarhet/socialt ansvarstagande, säger Maria.

”Jag ser möjligheter och tror på sociala investeringar”

Maria Lindelöf

Hur kan Förbundet hjälpa er i er verksamhet?

Förbundet är en arena för kunskap och inspiration kring Globala Målen. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Om åtta år ska Agenda 2030 och de globala målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt arbete i partnerskap med flera samhällsaktörer. Vi står inför stora och komplexa samhällsutmaningar som kräver nya former av samverkan, effektmätning och investeringar. För Mimer betyder medlemskapet i Förbundet Agenda 2030 att vi kan knyta kontakter med andra aktörer som också vill använda målen som en viktig del av strategiprocessen såsom analys av strategiska risker och möjligheter, utveckling av affärsmodeller, innovation av produkter och/eller tjänster, utvecklingen av kritiska processer och vassare uppföljning och målstyrning.

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbete som ni kan dela med er?

Mimer är som kommunalt bostadsbolag kunnig inom hållbarhetsfrågor bygg, fastighetsförvaltning, stadsdelsutveckling och socialt ansvarstagande. Det finns en vilja att alltid utvecklas och bli bättre och att leva upp till våra värderingar som är omtanke, nytänkande och engagemang.

Vilka svagheter har ni?

Vi behöver alltid inspiration, breddad kunskap och nya perspektiv.