punkterimg

Bild: Agelos Grigoriou( Pexels

Gummi och plast förstörs i varmare klimat

Exploderande bildäck och plastartiklar i våra hem som mjuknar och spricker. Med varmare klimat ökar risken för att produkter av polymera material förstörs och går sönder i förtid.

Enligt forskare vid KTH borde nya säkerhetskrav införas när tillverkare väljer material i plast- och gummiprodukter. Det skulle förhindra olyckor och minska både miljöpåverkan och negativa ekonomiska effekter.

– De negativa effekterna av ökad global uppvärmning på polymera material kommer att bli värre i framtiden eftersom värmeböljor förväntas bli mer intensiva, frekventa och långvariga, säger Xinfeng Wei, forskare inom polymera material, som står bakom en artikel i Science i ämnet.

Enligt forskarna gäller detta en bred kategori av materialtyper och produkter – fibrer, filmer, laminat, skum och kompositer. De riskerar att åldras snabbare och därmed gå sönder i förtid.

Till skillnad från metaller och keramer är polymera material generellt sett känsligare för temperaturförändringar och har lägre maximal användningstemperatur. Varmare temperatur gör att egenskaper som styrka, styvhet, barriäregenskaper och kemisk beständighet försämras. Exempelvis minskas styvheten i ett plaströr av polyeten (vanlig plastsort) med 40 procent när temperaturen stiger från 23 till 40 grader, enligt forskarna.

Värme snabbar även på nedbrytningsprocesser vilket minskar livslängden för produkterna. Enligt studien kan en temperaturökning på 10 grader fördubbla nedbrytningstakten.

Brevlådor smälter

Följderna med försämrad kvalitet kan bli alltifrån exploderande bildäck och smältande lim till förpackningar för livsmedel och läkemedel som förlorar sina skyddande funktioner. I södra USA har man observerat hur exempelvis brevlådor, staket och papperskorgar av plast smälter och deformeras under värmeböljor, berättar forskarna.

– Konsekvenserna kan bli allvarliga. Det handlar både om förhöjd risk för allvarliga olyckor, ekonomiska förluster och även ökade mängder plastavfall vid reparation och när produkter måste ersättas.

Enligt Xinfeng Wei är det brådskande att ställa tydligare och skarpare säkerhetskrav för tillverkningen av polymera produkter. Det kan gälla branscher som bygg-, fordons- och elektronikindustrin där materialen används i stor uträckning, säger han.

Högre säkerhetskrav

Förändringarna kan komma att bli omfattande eftersom polymerer har ett brett användningsområde och blivit vardagsmaterial inom stora delar av den globala tillverkningsindustrin.

– Vi bör särskilt utveckla och införa bestämmelser som uppmuntrar eller kräver användning av mer temperaturbeständiga polymerer i regioner där exponering för värmeböljor är sannolik, säger han och förordar att regeringar, tillverkare, forskare och andra intressenter tillsammans sätter sig ned och utvecklar de nya kriterierna.

Att optimera material och materialval, bedriva innovativ forskning och att säkerställa val av rätt material för specifika tillämpningar är också viktigt:

– Detta är avgörande för att förhindra ekonomiska och miljömässiga förluster, vilket i slutändan bidrar till en mer hållbar framtid.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle.