Boy sitting on wall with football 109433579 5700x3800

Bild: iStock

Annorlunda Krisberedskapsvecka: ”Samverkan extremt viktig”

En katastrof eller en kris må vara global, men det är de lokala initiativen som blir avgörande för hur den bäst tacklas. Men då gäller det att vara förberedd, och ha både en krislåda och en beredskapsplan.

Denna vecka, fram till och med söndag 17 maj, genomförs Krisberedskapsveckan som ska stärka vår motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Krisberedskapsveckan leds av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men årets Krisberedskapsvecka har ett annorlunda innehåll och budskap än de tidigare tre kampanjerna som genomförts årligen sedan 2017.

– Just nu, när vi är i en pågående coronapandemi, vill vi istället lyfta det som är extremt viktigt, människors samverkan och goda lokala initiativ, säger Anna Teljfors, handläggare MSB och kommunikatör för sajten dinsakerhet.se.

Främst handlar det om att sätta fokus på alla de privatpersoner och föreningar som nu ak-tivt bidrar till Sveriges krishantering. Varje dag genomförs flera goda initiativ för att hjälpa till och för att stötta människor som behöver lite extra omtanke och omsorg.

– Ibland händer saker i ens närhet som gör att man inser att livet är skört, det är då det lilla mikrosamhället sluter upp. Vi vill lyfta människan som resurs vid kriser, och att det vi gör och lär oss i dag bygger vår motståndskraft också inför framtida kriser, säger Anna Teljfors.

Anna teljfors

När en allvarlig olycka eller kris inträffar så ger vi stöd, men vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade, säger Anna Teljfors, handläggare MSB och kommunikatör för sajten dinsakerhet.se

”När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst”

Anna Tejlfors

Flera aktiviteter kommer att ske digitalt, bland annat genom att kända artister hyllar någon eller något initiativ genom en livesändning via Instagram klockan 15 varje dag.

– En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Under en kris visar de allra flesta av oss medmänsklighet, ansvar, solidaritet och en vilja att aktivt bidra. Genom att vi hyllar och visar initiativen för fler, hoppas vi att vi sprider glädje och stolthet i att vi tillsammans kan klara av krisen, säger Anna Teljfors.

Syftet med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan är att påminna människor om hur olika kriser och ytterst krig kan påverka vår vardag. Kampanjen ska också uppmuntra alla att skaffa en hemberedskap, innan något händer. Det vill säga samma budskap som broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” tar upp.

– Alla kan vara en tillgång vid en samhällskris om man i varje trappuppgång, radhuslänga, eller villasamhälle vet hur man ska agera, är välinformerad och förberedd. Om även de som är minst förberedda skaffar sig några dygns beredskap så är det ett stort lyft för samhället, säger Anna Teljfors.

Energimyndigheten är en av de statliga aktörer som har ett särskilt ansvar för Sveriges krishantering. Myndigheten bidrar framför allt med kunskap till andra samhällsaktörer genom att kartlägga risker för energiförsörjningen på kort och lång sikt och hur dessa kan förebyggas eller lindras. Lägre energiförbrukning och låga priser innebär också att nya risker och utmaningar uppstår, bland annat affärsmässiga risker för många samhällsviktiga energileverantörer.

– De aktörer som befinner sig vid frontlinjerna, som ser till att våra lampor lyser, att det finns drivmedel på bensinstationerna och att det är varmt i våra hem, är företag. De här företagen måste få bra förutsättningar att göra det dessa aktörer gör bäst. Vi för en löpande dialog med branschaktörerna i Sverige, och vi har lyxen att ha branschaktörer som känner ett stort samhällsansvar och det lyser igenom i en sådan här situation, säger Mikael Toll, chef för enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten.

Nödvändiga bidrag

MSB har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

Deras insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade och bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.

Detta görs tillsammans – inte bara myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, det vilar på samtliga invånare.