IMG 1129

Bild: Lotta Görling

Packa med ditt resekurage

Sand mellan tårna, härliga hotellfrukostar - och barn som är till salu?

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Varje år reser svenskar utomlands för att utnyttja barn sexuellt. Sexuell exploatering av barn existerar på grund av att det finns en efterfrågan, vilken också är den drivande faktorn i den globala handeln med barn. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Dina iakttagelser kan hjälpa till att stoppa det

Svenskar reser mycket och därför kan vi också göra skillnad. En nygjord undersökning av Länsstyrelsen visar att endast en av fem svenskar vet hur man ska gå tillväga vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn utomlands. Likaså visar undersökningen att majoriteten tror att det krävs tydlig bevisföring, som ett annat vittne, en bild eller ett namn på förövaren, vid tips till Polisen trots att det egentligen räcker med en misstanke. Det är därför viktigt att svenska turister och affärsresenärer vågar se och agera vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands. Ett tips till Polisen kan göra stor skillnad både för att hjälpa de utsatta barnen men också för att öka statistiken, vilket förbättrar Polisens möjligheter att jobba mot problemet.

Innan du reser iväg kan du lära dig känna igen risksituationer. Om du redan innan resan förberett dig är sannolikheten större att du agerar när något väl sker. Du kan lära dig att känna igen och uppmärksamma misstänkta situationer på plats. I vissa situationer är risken extra stor att barn utsätts.

Här är några exempel där du bör vara extra uppmärksam på om vuxna agerar olämpligt gentemot barn:

 • Vuxna som tar med sig barn från lokalbefolkningen in på hotell och boenden, ibland genom att muta vakter eller ägare.
 • Vuxna som visar olämplig tillgivenhet mot barn de inte har en nära relation till, exempelvis genom kramar, pussar eller beröring.
 • Vuxna som ses erbjuda mat, boende, presenter, semestrar och utbildning till barn i lokalbefolkningen.
 • Vuxna som groomar barn genom att bygga upp förtroende hos dem som volontärer eller personal i verksamheter så som skolor, kyrkor, tempel eller organisationer.
 • Barnhem eller andra verksamheter för barn som låter besökare och volontärer ensamma ha direktkontakt med barn.
 • Om barn som rör sig i områden där det förekommer prostitution, exempelvis "red-light districts", massagesalonger, karaokebarer och nattklubbar.
 • Platser där barn och unga bor på gatan eller vistas ute nattetid. Exempelvis barn som lever under fattigdom, tillhör minoritetsgrupper eller andra nationaliteter eller som saknar uppsikt av vårdnadshavare.

Agera för att något känns fel

Ibland kan vi hamna i situationer där magkänslan säger att något känns fel. Ser du något misstänkt bör du alltid tipsa polisen.

Du kan tipsa eller anmäla direkt till svensk polis, eller till polisen på plats. Du kanske tänker att du kan ha fel - men tänk om du har rätt? Om du upplever en situation som känns olustig kan finns det alltid någonting du kan göra. Det är att visa resekurage!

 • Prata med ditt sällskap. Är ni fler som uppmärksammat och reagerat över situationen?
 • Visa tydligt att du iakttar situationen och att personen är sedd.
 • Fotografera, dokumentera och skriv ner det du bevittnat.
 • Prata med personal, researrangör eller ansvariga på plats och berätta om din oro eller ta reda på mer.
 • Rapportera till lokal polis eller vakter på plats.
 • Ta kontakt med en lokal barnrättsorganisation.
 • Undvik att stödja så kallad barnhemsturism och ifrågasätt om detta erbjuds av din researrangör.

Viktgast är att våga agera, ser du något som känns fel så våga agera, även om du inte vet säkert. Dokumentera dina iakttagelser och tipsa polisen. Det är att visa resekurage.

Så här tipsar du

Du kan tipsa polisen på flera sätt. Det bästa är att anmäla till både lokal och svensk polis.:

 • Tipsa lokal polis direkt på din resedestination
 • Ringa polisen i Sverige på: 114 14
 • Ringa polisen från utlandet på: +46 77 114 14 00
 • Anmäla via polisens webbplats

Det bästa är att lämna tips så snart som möjligt då det är lättare för polisen att bearbeta färsk information, men även äldre information kan vara av stort värde.

Har du bilder eller filmer på den misstänkte, barnet eller platsen? Skicka dem till itbrott.desk.noa@polisen.se. Kom ihåg att använda samma kontaktuppgifter i ditt mejl som i onlineformuläret så att tipset lättare kan kopplas ihop med bilderna.

Svensk lag gäller utomlands

Gärningspersoner som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan dömas i Sverige.

Varje tips gör skillnad

Ett tips till polisen kan göra stor skillnad, det kan förhindra att fler barn blir utsatta. Det kan också leda till ökade resurser, vilket förbättrar polisens möjligheter att jobba mot problemet. Ditt tips skickas direkt till en särskild grupp på Polismyndigheten som arbetar mot sexuell exploatering av barn utomlands. De ser över tipset och om det bedöms användbart skickas det vidare till polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts.

Även om din misstanke visar sig felaktig, är det bättre att tipsa. Att en oskyldig blir utredd är inte sannolikt eftersom det krävs starka misstankar för att starta en utredning.

Du kan vara anonym, men det underlättar för polisen om de kan nå dig för att ställa kompletterande frågor.