Kvinna barn jordbruk

Bild: Shutterstock

Klimatkrisens osynliga offer

Klimatkrisen är inte bara en global miljöutmaning; den är också en källa till ökad ojämlikhet, särskilt för kvinnor i låg- och medelinkomstländer.

Enligt en nyligen publicerad rapport av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är det kvinnor på landsbygden som drabbas hårdast av dess effekter.

Rapporten, med titeln "The Unjust Climate", granskar data från över 100 000 hushåll i 24 länder med låga och medelstora inkomster, över fem olika världsdelar. Resultaten är tydliga och oroande: hushåll som leds av kvinnor förlorar i genomsnitt cirka 8 procent mer av sin inkomst när de drabbas av klimatrelaterade katastrofer som torka och värmeböljor, jämfört med hushåll som leds av män. För varje översvämning drabbas kvinnors hushåll i genomsnitt av en inkomstminskning som är 3 procent större än mäns.

Effekterna av klimatkrisen förvärrar redan existerande ojämlikheter, såsom ägande av mark och ekonomiska möjligheter. Om inga åtgärder vidtas kommer klyftorna mellan kvinnor och män att öka avsevärt i takt med klimatförändringarna. Författarna till rapporten uppmanar regeringar och biståndsgivare att ta hänsyn till dessa faktorer och agera.

En av författarna till rapporten, Lauren Phillips, framhåller vikten av att rikta ekonomiskt klimatstöd för att stärka kvinnors egenmakt.

– Att rikta ekonomiskt klimatstöd så att det stärker kvinnors egenmakt har stora fördelar. Om vi medvetet fokuserar stöd till kvinnor i de här områdena kan vi få en högre avkastning på investeringen, säger Lauren Phillips, en av författarna till rapporten, till The Guardian.

Den ekonomiska förlusten för kvinnor i låg- och medelinkomstländer på grund av extremvärme och översvämningar uppgår till otroliga 540 miljoner kronor varje år. Dessutom visar studien att äldre människor och fattiga drabbas hårdare av klimatförändringarnas effekter än unga och människor med högre inkomster.

Det är uppenbart att klimatkrisen inte bara är en fråga om miljön; den är också en fråga om rättvisa och jämlikhet.