12022017 namnlost 2

Kontoret i väskan

Arbetslivet genomgår en stor förändring. Både genom den digitala omställningen och genom övergången från traditionella arbetssätt och arbetsplatser till hybrida arbetssätt och kontor. Nu studerar forskare vid Mälardalens universitet (MDU) detta fenomen i projektet TheO – ”The Extended Office” eller ”Det utsträckta kontoret”.

Ulrika Florin och Karolina Uggla, båda lektorer i informationsdesign vid MDU, definierar det utsträckta kontoret som del av den utveckling av arbetslivet där vi alltmer använder digital teknik för möten och andra arbetsuppgifter.

- Det gör att det traditionella kontoret och de arbetssätt som länge förknippats med den miljön inte längre är giltiga, utan vi har möjligheter att arbeta utsträckt i tid och rum. Vi kan arbeta hemifrån, på caféer, på co-working platser, utomhus, i traditionella kontor och i aktivitetsbaserade kontor, säger Ulrika Florin.

Studerar flytt från traditionella till aktivitetsbaserade kontor

Forskningsprojektet TheO startade i mars 2022 och pågår fram till årsskiftet 2023/2024. En av delstudierna sker i samarbete med Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, där de båda forskarna följer stadsdelsförvaltningen i deras flytt från traditionella till aktivitetsbaserade kontor. Forskningen sker genom fältstudier på plats och intervjuer med både ledning och medarbetare.

- Att flytta från traditionellt kontor till aktivitetsbaserat är två förändringar som sker samtidigt. Det är dels en fysisk flytt till kontor och arbetsplatser som är utformade på ett specifikt sätt och utifrån olika aktiviteter, och det är dels en organisatorisk förflyttning och förändring av individers förståelse av vad arbetsplatser är för något. Den förflyttningen kräver nya arbetssätt och förändrade ledarskap, säger Ulrika Florin.

Normer och gruppdynamik påverkas

Ulrika Florin och Karolin Uggla menar också att det viktigt att sätta dessa processer i relation till frågor om ledning, styrning, kontroll och demokrati på arbetsplatser.

- Även normer och gruppdynamik påverkar i det nya hybrida landskapet, där mycket av det som vi vant oss vid tidigare ställs på sin spets i och med omformningen av arbetsplatser och arbetssätt, säger Ulrika Florin.

Forskarna vill utveckla metoder för hur organisationer själva kan undersöka medarbetarnas behov och idéer om sina arbetsplatser, och kartlägga vilka faktorer som sätter ramarna för nya arbetssätt och ny kontorsdesign, genom att undersöka vilka faktorer som påverkar medarbetarnas arbetssätt och deras möjligheter att arbeta i hybrida lösningar som kan vara allt från att arbeta på plats, till aktivitetsbaserat kontor eller på distans.

Forskningsprojektets resultat kommer gynna de organisationer och företag som står inför utveckling och förändring av hur de ska utforma sina kontor och arbetssätt, men även beslutsfattare i dessa frågor.

- I nuläget finns det inte någon forskning, i akademisk mening, på hybridarbete i offentliga verksamheter. Därför utgör Skärholmens stadsdelsförvaltnings flytt en unik möjlighet för oss som forskare att studera ett pågående omställningsprojekt till det förändrade arbetslivet som sker även inom offentlig sektor. Utifrån den här studien kommer vi kunna bidra till ny kunskap på området, såväl nationellt som internationellt, säger Karolina Uggla.

Följ oss för fler nyheter