Ekorob wpv 1200x600 center center

Säg hej till den nya ogräsbekämparen

I ett garage i Västerås står Ekobot, en robot skapad för att revolutionera jordbruksindustrin. En robot som lärt sig skilja på gröda och ogräs och som kan rensa bort ogräset utan att skada grödan.

Den passar den nya generationens jordbruk, den utan bekämpningsmedel.

– Ekobot bygger på AI, artificiell intelligens, som gör att roboten förstår vad den ser och att kan orientera sig och ge signaler via våra egenutvecklade algoritmer för att ta bort ogräset på precis rätt plats, berättar Erik Jonuks, vd.

I dag är Ekobot specialiserad på lökodlingar, men det går att styra om. Som jordbrukare köper du en tjänst, inte en egen robot. Med tjänsten får du specialkompetens och egna analyser, som gör att besluten baseras på data, i stället för egenuppskattning.

– Det gör att det går att odla effektivare, men gör även att man inte är beroende av mänsklig arbetskraft, som kan ställa till det i händelse av stängda gränser, menar Erik.

En av de faktorer som Ekobot räknar på är att det varje säsong brukar krävs ett extra tillskott mänskliga arbetskraft för att rensa ogräs, och att de flesta säsongsarbetare kommer utifrån.

– Det är svårt att varje år rekrytera säsongspersonal så att insatserna görs vid precis rätt tidpunkt för att optimera skörden. Det är en viktig marknadsdrivande faktor, att man faktiskt vill komma ifrån att jobba med säsongspersonal på det sättet som man gör idag.

Erik BW

Med roboten kan de ekologiska odlingarna bli mer effektiva och på riktigt utmana den stora marknaden, säger Erik Jonuks.

Bild: Lotta Görling

Innovationen kommer från ett verkligt behov av förändring

Att odla ekologisk har stora fördelar, inga gifter som förorenar jorden eller dödar livsnödvändiga insekter, samt att det som konsumeras är giftfritt. Svårigheterna att odla ekologiskt är att det oftast kräver större yta för att få ut en lika stor skörd, vilket då innebär mer vatten och ökad bränsleförbrukning av maskinerna.

– Lantbrukare i Sverige, Europa och övriga världen står inför en stor utmaning med växande befolkning. Samtidigt måste vi gå över till att producera med mindre bekämpningsmedel, mindre gödselmedel och mindre drivmedel, utan att öka odlingsytan. Det är en ganska svår ekvation att göra med dagens teknologi. Men med roboten kan de ekologiska odlingarna bli mer effektiva och på riktigt utmana den stora marknaden. Det är bra för både miljö och plånbok, säger Erik.

För Erik och hans kollegor är det nya gigantiska teknikskiftet en härlig utmaning, att applicera ny teknologi inom segmentet jordbruksteknologi.

– Att göra någonting hållbart som vi gör, känns oerhört bra och givande. Marknaden är redo för en robotplattform som lyfter svensk innovationskraft och svensk teknologi, förhoppningsvis även internationellt, säger Eriks.

Han ledde bolagets börsnotering på Nasdaq First North under 2020 och 2021, under samma period som han blev han vd. Att tjänsten behövs skvallrar inte minst efterfrågan om, tjänsterna med Ekoroboten är bara i ett tidigt skede och kommer nog vara nästan oändliga. Dataanalyserna ger en helt annan tyngd åt besluten som fattas.

– Att i förväg få reda på att något behöver justeras innan det sker med hjälp av en robot som slår följe på fältet står högt på jordbrukarnas önskelista, säger Erik.

”Marknaden är redo för en robotplattform som lyfter svensk innovationskraft och svensk teknologi, förhoppningsvis även internationellt”

Erik Jonuks

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Starta prenumeration