IMG 6014

Bild: Lotta Görling

Starka röster ger hopp för utsatta barn

Under internationella brottsofferdagen den 22 februari lanserade Treskablinoll sin kampanj ”Förskolebrevet”, ett brev riktat till landets alla förskolor med en uppmaning att inkludera integritet på schemat

IMG 5997

Patrik Sjöberg och Linda Grådal på Stockholm stadion inför lanseringen av Idrottsbrevet

Bild: Lotta Görling

Grundaren av Treskablinoll , Elaine Eksvärd blev själv utsatt som barn av sin pappa. I boken ”Medan han lever” berättar hon om övergreppen. Efter att ha möts av den tystnad som anhöriga till hennes pappa utsatte henne för arbetar hon enligt filosofin ”Vi ska inte värna om vuxnas tår – vi ska värna om barnens säkerhet.

– Tystnaden är pedofilens bästa vän. Nu bryter vi den tystnaden genom att prata om sexuella övergrepp och dessutom lära både barn och vuxna integritet. Därför är det min mission att göra varje plats där barn vistas säker. Tre ska bli noll.

Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar undersökningen från 2007.

– Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om ett barn av fem, det vill säga sex barn i varje klass. Och enligt BRIS är siffran fyra barn i varje klass. Siffrorna varierar, men det vi vet är att mörkertalet är enormt stort och sexuella övergrepp på barn måste få ett slut, säger Linda Grådal, projektledare för Treskablinoll.

Trots den korta tid som gått sedan förskolebrevet lanserades så har det gett eko hela vägen till regeringen. Under en pressträff nyligen meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin att integritet behövs och har gett skolverket i uppdrag att uppdatera och förtydliga läroplanen för förskolor. Ett område som ska ses över är barnens rätt till integritet. Utbildningsminister Gustav Fridolin säger klart och tydligt att de vill motverka och hjälpa barn som är utsatta för sexuella övergrepp.

– Den läroplan som finns idag har funnits över 20 år och är i stort behov av förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Idag är tröskeln för sexualförbrytare alldeles för låg, i varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder, säger Linda Grådal.

Västerås Stads förskolor ställer sig bakom Förskolebrevet.

– Vi ser mycket positivt på initiativet Förskolebrevet. Inom våra förskolor så arbetar vi aktivt och målmedvetet med barnens trygghet, men frågorna kan inte diskuteras nog och är några av de viktigaste för våra barns bästa. Alla initiativ för att motverka och förebygga utnyttjande av barn är viktiga och välkomna. Vi kommer att sprida innehållet i Förskolebrevet och prata om det tillsammans med föräldrarna, säger Eva Stenberg, förskolechef i en intervju med P4 Västmanland.

”Idag är tröskeln för sexualförbrytare alldeles för låg, i varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare”

Linda Grådahl

Målet mot att tre ska bli noll sker även inom andra forum än förskolan.

– Vi vet att de flesta övergreppen sker i hemmet eller i nära anslutning till hemmet, idrottsvärlden är inget undantag, berättar Linda Grådal.

IMG 5994

Bild: Lotta Görling

Patrik Sjöberg är en av Sveriges mest kända och framgångsrika idrottsmän genom tiderna, 1987 hoppade han 2,42 meter på DN-galan i Stockholm. Detta gjorde honom till innehavare av världsrekordet i höjdhopp. Idag är Patrik Sjöberg världens tredje bäste höjdhoppare genom tiderna.

När vi ses på Stockholm Stadion är det nästan 30 år sedan rekordet sattes. Nu är han på plats för att tillsammans med Treskablinoll lansera Idrottsbrevet, en kampanj riktad mot idrottsvärlden där det sker sexuella övergrepp. För Patrik Sjöbergs del var det hans tränare Viljo Nousiainen som utnyttjade honom sexuellt och en fråga som han ställer är just den, varför var det ingen vuxen som såg att något var fel?

– Det Viljo gjorde mot mig och mot andra barn var den viktigaste anledningen till att jag skrev boken ”Det du inte såg” och att jag än idag fortsätter att föreläsa och ifrågasätta.

Rädslan att fler barn kommer att drabbas tär på honom.

– Föräldrar måste förstå att idrotten struntar i dina barn, det är upp till dig som förälder att närvara och ställa frågor. Kolla upp om klubbarna har en handlingsplan och om de faktiskt använder sig av den. Nu får idrotten vakna, säger Patrik Sjöberg.

Idrottsbrevet

Var femte barn i Sverige utsätts för ett sexuellt övergrepp innan de fyller 18 år. Eftersom de flesta barn någon gång under uppväxten är medlem i en idrottsförening är idrotten en viktig motor i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp.

Barnkonventionen ställer tydliga krav på att både offentliga och privata aktörer som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Genom att införa nolltolerans mot trakasserier och övergrepp tas tydligt ställning för en trygg miljö för alla barn.

Idrottsbrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för föreningen i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa ett föreningsliv som är tryggt för barn och där barn lär sig både om idrott – och sina rättigheter. Genom att ge barn kunskap om sina rättigheter och om kroppslig integritet och genom att ledare får kunskap att möta utsatta barn, så tar vi fasta på både Europarådets direktiv samt följer Barnkonventionen om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn.