IMG 6508

Vatten är liv

Med ideella krafter och en utbredd kunskap om solenergi satsar Sol-el i Sala & Heby Ekonomisk Förening på sitt välgörenhetsprojekt Solskänkt som ska hjälpa utsatta människor i Mutomo i Kenya

Platsen Mutomo ligger i ett distrikt med samma namn där cirka 250 000 personer bor. Bristen på färskvatten är ett av de allra största problemen förutom fattigdom. Genom SOLSKÄNKT ska flera mindre soldrivna anläggningar byggas på plats i Mutomo.

–  Anläggningarna ska producera gratis förnybar elektricitet till främst vattenförsörjning i området, säger Kenneth Mårtensson, tidigare vd Sala-Heby Energi, som ingår i Solskänkt-gruppen tillsammans med Jan Alriksson, Gunnar Thorén och Tommy Hofberg.

En anläggning byggs även lokalt i Sala, Sverige.

– Elen som produceras säljs i Sverige, och överskottet under 5 år går till Mutomoprojektets arbete på plats i Kenya, säger Kenneth.

Solskänkt samarbetar med Mutomoprojektet som arbetat för hållbar utveckling på plats i Mutomo sedan 2001. Mutomoprojektets huvudinriktningar är vatten, skolor, hållbar utveckling, lek och idrott och familjeplanering.

Tommy Hofberg är nyss hemkommen från Mutomo och det som påverkade honom mest var all tid befolkningen var tvungen att lägga för att säkra upp färskvatten.

– Folket i Mutomo är alltid i rörelse med sina orange vattendunkar. Dagarna handlar till stor del om att få tag på färskvatten.

Det råder inte skolplikt, men alla har rätt att gå i skolan och det kenyanska skolsystemet är väl utbyggt. Trots det så är det få som genomför skolgången, främst för att de inte har tillgång till vatten. De behöver oftast vandra flera kilometer, ända upp till 15 km enkel väg för att hämta vatten. De familjer som har det lite bättre ställt har en åsna eller kärra att frakta vattendunkarna på.

– Varje dunk innehåller 20 liter vatten, så det blir rejält tungt. De får gå långt och sen stå och köa vid vattentankar i hettan. Det är främst unga kvinnor, flickor, som skulle ha gått i skolan, säger Tommy.

Solskänkt-projektet finansieras genom att företag och privatpersoner köper andelar.

–  Vi startar när vi sålt en tredjedel av våra 360 andelar. Första anläggningen ska betjäna minst 6 000 hushåll, och de planerade solel-anläggningarna kommer att göra stor skillnad. Idag drivs pumpar med diesel som är både dyrt, miljöfarligt och svårt att få tag på. Dessa vill vi byta ut på några ställen, säger Kenneth.

Via hemsidan och Sunlabs app kommer det att gå att följa Solskänkts produktion som räknas ge solenergi i minst 25 år i Mutomo.

Tommy besökte en skola som Mutomoprojektet renoverat. Det är en skola med 73 elever och en rektor. När det visade sig att det bara var två av elevernas föräldrar som själva hade gått i skolan startade rektorn en vuxenskola på kvällstid. Skolan har solpaneler som man fått av staten, och vatten fick man från ett borrhål som staten även bekostat.

– En annan skola jag besökte var i stort behov av vatten, extra tydligt blev det då vi fick beskedet att två flickor hade drunknat när de hämtat vatten i en damm. Det känns oerhört tungt och gör såklart att jag vill påskynda Solskänkt-projektet så mycket som möjligt, säger Tommy.

Solskankt 1

Dagens höjdpunkt var när jag sparkade iväg en fotboll som Heby AIF hade skänkt. I utbyte fick jag deras boll, som var gjord av tygremsor, säger Tommy Hofberg.