Samla pa stunder inte saker

Hälsodestination Svartådalen

Under pandemin hoppade de tre boendeanläggningarna Edens Garden, Svartådalen B&B och Fallängetorp i Svartådalen på ett omställningsprojekt i Region Västmanlands regi finansierat av medel från Tillväxtverket.

Genom att gå samman i ett nätverk har elva företagare i Västmanland satt bygden på kartan som en plats för hälsa, rekreation och återhämtning. Med ett brett perspektiv på hälsa starkt förankrat i lokala värden som djur och natur lockar Hälsodestination Svartådalen besökare samtidigt som de skapar en grund för hållbart företagande och en levande landsbygd.

– Vi behöver hjälpas åt för att bygga upp ett intresse och slussa kunder mellan varandra. Ingen av oss har någonsin sett varandra som konkurrenter. Samverkan är något som alltid varit aktuellt så länge jag drivit företag, man är med i olika forum och blir både inspirerad och engagerad, men sen har tiden inte riktigt funnits för att gå vidare, säger Stina Barrsäter som sedan 2013 tillsammans med sin familj driver bland annat bed & breakfast på lantgården Fallängetorp i ett pressmeddelande.

Men pandemin gav, om än ovälkommet, svängrum för nya projekt och fler företag visade intresse för samarbetet.

– I samma veva utlyste Region Västmanland ett nytt stöd för företag i samverkan. Eftersom vi redan inlett ett arbete genom Tillväxtverkets projekt så var vi startklara och kunde bilda ett nätverk med fler företag, säger Stina som fungerar som samordnare för Hälsodestination Svartådalen.

Hälsa och lugn till besökarna

Nätverket består i dagsläget av elva företag som alla har inriktning mot hälsa, återhämtning och rekreation och där verksamheten går ut på att hjälpa människor att finna lugn och välmående.

– Hälsa kan vara så mycket och betyder olika saker för olika människor. Ingen av oss har hittat på några nya affärsidéer utan detta är saker vi arbetat med sedan innan och som vi nu satt ihop under samma paraply. Gemenskapen gör oss starkare och det är en viktig framgångsfaktor, säger Stina.

Platsen, långt från stressiga bilköer och brusande trafik, har en avgörande roll. Svartådalen har en rik natur med bland annat en unik våtmarksmiljö och har pekats ut som riksintresse när det gäller friluftsliv. Området är känt för sin fågelfauna, här kan man bland annat se häckande havsörnar, trumpetande tranor eller tusentals sångsvanar rasta på vårkanten. Kontakten med djuren, vare sig de är vilda eller tamboskap, är något som flera av företagen i nätverket lyfter fram i sina verksamheter.

– Mycket bygger på att man som besökare ska få vara en del av det lokala. Vi försöker också att använda oss av allmänna platser på ett hållbart sätt i samklang med bygden och de människor som bor här, säger Stina.

Avgörande med stöd utifrån

Totalt satsar nätverket en halv miljon kronor på att profilera sig som hälsodestination. 80 procent finansieras av projektpengarna, 20 procent står företagen för själva.

– Det är otroligt tacksamt att det finns stöd att söka, utan det hade Hälsodestination Svartådalen aldrig blivit av, som småföretagare har man sällan de pengarna att lägga på utveckling. Vi är ett bevis på att satsningar av den här typen gör skillnad, säger Stina.

Nätverket har valt att ta hjälp av en affärscoach som tagit fram tydliga beskrivningar av företagens produkter. Med det arbetet som grund gick man vidare och anlitade en lokal marknadsföringsbyrå för att under ett år få hjälp med bland annat hemsida och annonsering.

– Vi behövde sätta en profil för att nå ut. På hemsidan, som var klar i början av sommaren, har de samlat alla våra kunskaper. De stöttar också i hur vi kan tänka när det gäller bilder och texter, berättar Stina.

Utöver byråns arbete har nätverket ett stort stöd i Västmanland turism och turismansvariga på Sala kommun som utifrån sina kunskaper och erfarenheter ger tips och råd på hur de kan nå ut eller hur de kan sy ihop attraktiva paketerbjudanden.

Tillsammans är vi starka

– Målet är att vi ska bli en väl inarbetad hälsodestination som folk i allmänhet känner till. Vi siktar också på att bli en aktör som man kan vända sig till för att använda sin friskvårdspeng eller friskvård på recept. Men det handlar förstås också om att alla vi företagare i nätverket ska kunna växa och därmed i förlängningen stärka bygden, där vill vi gärna vara en förebild för andra. Kanske kan vi inspirera fler att bilda hälsonätverk på andra håll i landet. Är vi många kan vi hjälpas åt att öka intresset, Sverige är för litet för att konkurrera med varandra, säger Stina.

Tips & lärdomar

  • Se inte varandra som konkurrenter. Även om det finns andra som gör liknande saker så gör ni dem inte på samma sätt. Se varandra som kollegor och dra nytta av det som finns nära.
  • Samverka i miniformat. Börja smått med att exempelvis skapa ett paket, gräv där du står och titta på vad du har och vad som finns runt omkring dig. Fundera på vad som skulle berika din verksamhet och hitta samarbetspartners utifrån det.
  • Ta hjälp. Undersök vilka aktörer det finns i kommunen eller regionen som ni kan få hjälp och stöttning av. Vi har förmånen att ha Västmanlands turism och Destination Sala som stöd.

Om Hälsodestination Svartådalen

Svartådalen ligger i Sala kommun i Västmanland. I området, som har cirka 3 000 invånare, finns många jordbruk, skogsbruk och småföretag.

Nätverk som består av elva företag med fokus på upplevelser och hälsa. Det handlar bland annat om kreativa kurser i keramik eller ull, kanotuthyrning, bäversafari, crossfit, qigong, spa, turridning, massage eller bo på lantgård.

Nominerad till Stora Turismpriset 2022

Läs mer om Hälsodestination Svartådalen