Senior carpenter working 1130998253 6000x3854

Bild: Istock

Bara tre av tio småföretagare har en hållbarhetsplan

Endast tre av tio småföretagare i Sverige har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete, visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort. Detta trots att nära hälften av de tillfrågade tror att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel.

Knappt tre av tio småföretagare i Sverige, 29 procent, har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete. Detta trots att nära hälften, 45 procent, tror att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel. Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort.

– Småföretagen har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och bidrar till att säkra långsiktig svensk tillväxt. Men brist på tid står ofta i vägen för att ställa om. Ett effektivt sätt att starta sitt hållbarhetsarbete är att se över administrativa rutiner, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

Vanligt förekommande skäl till att småföretag saknar en hållbarhetsplan är att kunderna inte efterfrågar det, att företagaren själv inte ser några fördelar med att ha en sådan plan och att det inte finns tid att ta fram en plan.

– Att fler småföretagare hittar sätt att göra sin verksamhet mer hållbar gynnar såväl det egna företaget som planeten. Digitala program och tjänster hjälper företag både att effektivisera och att minska klimatavtrycket, genom exempelvis färre tjänsteresor och minskad pappershantering, säger Helene Struthers.

Trots pandemin startades rekordmånga företag i Sverige under första halvåret 2021, över 40 000 stycken, vilket är en ökning med drygt nio procent jämfört med motsvarande period i fjol. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

Om undersökningen

1 327 småföretagare i landet svarade på onlineundersökningen mellan den 20 januari och 25 februari 2021. Frågorna som ställdes var följande:

Har företaget en plan/strategi för hållbarhet?

Ja: 29 procent

Nej, och vi planerar inte att ta fram en: 45 procent

Nej, men vi planerar att ta fram en: 14 procent

Vet ej: 11 procent

Om nej, varför har ni det inte idag?

Vi ser inga fördelar med en sådan plan/strategi: 23 procent

Ingen i företaget vet hur man tar fram en sådan plan/strategi: 4 procent

Det finns inte tid att ta fram en sådan plan/strategi: 10 procent

Det skulle kosta för mycket att ta fram en sådan plan/strategi: 2 procent

Våra kunder efterfrågar ingen sådan plan/strategi: 38 procent

Vet ej: 22 procent

Tror du att företag med en tydlig plan/strategi för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel?

Ja: 45 procent

Nej: 20 procent

Vet ej: 34 procent

När företaget väljer leverantörer, är hållbarhetsaspekter ett kriterium?

Ja, alltid: 8 procent

Ja, ofta: 31 procent

Nej, sällan: 31 procent

Nej, aldrig: 15 procent

Vet ej: 15 procent

Missa inga nyheter, anmäl dig till nyhetsbrevet