Bild: Matilda Hildingsson

Nu är vi nyfikna, kan du berätta lite om dig?

– Redan vid 15 års ålder visste jag att jag ville jobba med bild, ord och form. I gymnasiet paketerades det till reklam och marknadskommunikation. Sedan 2004 driver jag eget företag och har i dagarna startat upp ett nytt bolag tillsammans med min kollega Cecilia. Vi är sex tjejer med 5 till 35 års branscherfarenhet. Företaget döpte vi till Frangkle AB, som är den fonetiska stavningen på Frankly då vår idé är att leverera det vi lovar, vara transparenta i våra affärsrelationer och inte marknadsföra produkter eller tjänster som vi inte tror kan bidra till hållbarhet i längden. I våras certifierade jag mig i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards för att bättre förstå helheten men också fördjupa mig på detaljnivå – både för mitt eget ansvar som företagare men också få en fördjupad inblick i de kommunikativa värdena.

Intresset för hållbarhet började ta form för cirka tio år sedan, då hon tillsammans med sin sambo Kim stiftade Kulturstiftelsen Arty, med visionen om att skapa bättre balans mellan ekonomiska och humana värden i samhället. Deras idé var att använda kulturens verktyg och vända sig mot företag som vill bidra till positiv samhällsutveckling.

– Sedan dess har vi skapat fler olika former och formulerat syften för samarbeten mellan kultur och näringsliv. Vi har sammanfört företag med kulturaktörer i projekt som bidragit till mer offentlig konst, innovativa arbetsplatser och stärkt relationer mellan människor med olika kulturer och språk. Under hösten har vi tillsammans med fem andra organisationer bildat sammanslutningen Kollage, som syftar till att bidra till minskad segregation. Här sammanför vi kultur med utbildning, empowerment, idrott och sysselsättning. En som vi tror kan bli en framgångsrik modell för att öka sammanhållning i och kring en stadsdel.

Du formger tidningen Gröna Draken, hur ser du på papperstidning i ett hållbarhetsperspektiv?

– Hållbara val har alltid två sidor. Den ökade mängden digital information ökar just nu trycket på serverhallar, kabelledningar, signalstationer och därmed vår elanvändning. Men framförallt informationsflödet till mig som konsument. Jag måste bli allt bättre på att sortera information, vara uppdaterad om nya plattformar, vara källkritisk och förstå vilka mekanismer som styr de digitala flödena för att kunna göra en rättvisande analys av min omvärld. Mitt i allt detta tror jag att viss information behöver ta sig fram vid sidan av de digitala motorvägarna. Idag är papperstidningen en sådan form för Gröna Draken. Vem vet i vilken form den kommer att levereras i framtiden.

Samtidigt som alltfler breda kanaler, exempelvis dagstidningar, tappar läsare – ökar antalet hyllmeter med specialtidningar hos pressbyråerna. Det finns fortfarande behov av att få utvald och relevant information inom våra olika intresseområden. Men också våga stänga av flödet ibland.

– Och jag är uppenbarligen inte ensam om älska stunden på dagen, då mobil och dator ligger hopslagen och jag får luta mig tillbaka i fåtöljen och bläddra i ett magasin. För mig är det mindfulness och handlar om den sociala hållbarheten .

”Hållbara val har alltid två sidor”

Madelene Ulfberg

Hur gör du för att leva så hållbart som möjligt ?

– Jag tror på mångfald och småskalighet som unika utbud och levande landsbygd istället för massproduktion och stora grossister. Jag handlar sällan på nätet, utan väljer lokala butiker Jag lägger stort fokus på mat. Där väljer jag, i så stor utsträckning som möjligt, att laga mat på råvaror som är närodlade och ekologiska. Handlar helst i butiker som erbjuder egenproducerade varor, som exempelvis Slakteriet och Bondens marknad. När det kommer till kläder väljer jag kvalitet framför kvantitet, tvättar mindre och vädrar mer. Jag bor tillsammans med min sambo i ett hus från 1904 som andas kvalitet och hållbarhet i varje planka, och som vi till stor del inrett med begagnade och ärvda möbler och det nya är i klassiska former som håller över tid.