Eller så kan det vara så att vi helt enkelt saknar viktig information för att ta bra beslut.

Det var många som missade eller inte vill kännas vid den viktigaste informationen som kom med Gröna Bilisters rapport i augusti Drivmedelsfakta 2019. Där framgår att hela 50 procent av allt bränsle som vi importerar till Sverige vet vi inte var den kommer ifrån. För biodrivmedlen visar rapporten på fortsatt misslyckande för svensk produktion då det under 2018 importerades råvaror till 89 procent av våra biodrivmedel. Och om detta inte vore nog, så kommer en stor del kommer från skadliga palmoljeprodukter.

Informationen om fossila drivmedel och råvarornas ursprung är mycket bristfällig och om informationen finns är de svårt att finna. Detta med några få undantag. Många drivmedelsbolag gömmer sig bakom sekretessregler som hindrar Energimyndigheten att redovisa dessa uppgifter.

Trots att vi befinner oss på det 21:a århundradet saknas fortfarande ett system för att spåra alla fossila drivmedel tillbaka till oljekällan. Utan sådan spårbarhet kan vi inte välja bort olja som göder diktatorer och förtryckande regimer. Vi kan heller inte vara säkra på att vi slipper okonventionella råvaror som frackad naturgas, oljeskiffer och tjärsand. De förstör naturen och eldar på klimatförändringarna i ännu större utsträckning än den vanliga oljan.

Som om inte detta räckte för att ge oss tillräckligt med huvudvärk så kan vi idag ifrågasätta en del av de förnybara drivmedlens hållbarhet. Förra året importerades som sagt 89 procent av råvarorna till våra biodrivmedel. Hur hållbart är det? Palmolja och PFAD utgjorde tillsammans hela 49 procent av råvarorna till förnybar diesel HVO som vuxit kraftigt i Sverige. Detta innebär att 33 procent av alla våra biodrivmedel tillverkades av palmoljeprodukter förra året, och att 7,5 procent av alla drivmedel som användes i Sverige över huvud taget tillverkades av palmoljeprodukter. Och det är ingen som idag kan blunda för att den ökande globala efterfrågan på dessa bidrar direkt till skövlingen av regnskog i Sydostasien. Regnskog som behövs globalt både för klimatet och den biologiska mångfalden.

Vi riskerar att ställa om fordonsflottan och samtidigt bygga oss in i en ny beroendeställning. Hållbarhet innebär att vi har åtminstone en stor del av produktionen inom landet, regioner, utifrån tillgängliga resurser och tekniker. För inte ska vi köra runt på andras bekostnad?

Men det finns hopp! Det finns hållbara biodrivmedel. Som exempel ökar just nu produktionen av biogas runt om i Sverige. Vi bilister kan faktiskt genom våra val av bil och bränsle påverka utvecklingen. Från första maj nästa år måste drivmedelsbolagen deklarera klimatpåverkan och ursprung för sina drivmedel på informationsskyltar på bränslepumpar, gasmackar och laddstationer. Ett första steg för att ta välgrundade beslut.

Officiella siffror från Energimyndigheten visar att om du laddar din elbil men förnyelsebar el kan miljöpåverkan från drivmedel hamna runt 0 procent. Om man tankade förnybar diesel HVO100 istället för vanlig diesel blev klimatnyttan hela 89 procent. Med biogas (Den genomsnittliga andelen förnybar biogas i fordonsgasen nådde 94 procent) i tanken minskar klimatpåverkan med 85 procent och med etanol E85 istället för bensin minskade man omedelbart sin klimatpåverkan med 46 procent.

Motsvarande heltäckande information om bilars miljöpåverkan finns ej, därför har Gröna Bilister nu startat kampanjen Vi vill veta. Vi nöjer oss inte med att veta vad bränslen kommer ifrån och vilka råvaror den produceras av. Nej vi vill veta bilen totala miljöbelastning, från vaggan till graven. Vi vill se hållbarhetsdeklarationer av fordonen, både i bilhallarna och i reklamen. Skillnaden är nämligen stort, under en bils livslängd kan skillnaden vara flera ton och vem vill köra omkring med en bil som förstör planeten?

Om vi vill hindra uppvärmningen av vår jord måste vi bilister ställa krav på informationen som vi grundar våra beslut på. Om några kör på el, några på biodiesel, några på biogas, några på vätgas och andra på etanol maximerar vi chansen att nå klimatlagens mål om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

”Genom att bli medlem kan du stödja Gröna Bilister att driva kampanjen Vi vill veta.”

Martin Prieto Beaulieu , Generalsekreterare på Gröna Bilister
Rj12wezxigyfbuqcxz7l

Martin Prieto Beaulieu

Generalsekreterare Gröna Bilister