Det är mycket som bygger normen om egen bil för sina transporter; där man bor, om det ligger centralt eller inte, tillgång till kollektivtrafik, cykelvägar och tjänster, men också i hög grad tillgång till parkeringen och de avgifter parkeringen har. Fler studier, bland annat från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att just parkeringsfrågorna spelar stor roll för trafiksystemet i städer.

På många ställen i landet är parkering bara en fråga om ett ställe att stanna och ställa bilen. Här är det ingen snack om saken, det finns inte tåg eller buss med tillräckligt täta turer, ingen tillfredsställande kollektivtrafik som kan få dig till jobbet eller att lösa vardagspusslet. Däremot i städer och tätorter där det finns alternativ är frågan om ytanvändningen centralt, alltså parkeringen.

Det är många som utgår eller har vant sig att ha gratis eller relativt billiga parkeringsplatser både hemmavid och på arbetsplatsen. Och med tanken på att många är beroende av bilen så är det en välsignelse.

Men vi ska inte lura oss själva, det finns inget som är gratis! Husägarna har sina parkeringar på tomtmark, och det har en kostnad. Vi som bor i flerfamiljshus med parkering eller garage likaså på tomtmark har också en kostnad. Och även parkeringen på gatan har en kostnad. Det handlar om kapitalvärdet, underhåll så som sopning, snöröjning, asfaltering, belysning, med mera. Alla dessa ytor har dessutom alternativa användningar, bättre trottoarer, cykelbanor, eller säkrare körbanor. Så det finns inget som heter gratisparkering!

Tillgång till parkering, olika parkeringsperioder och parkeringsavgifter visar sig vara viktiga styrmedel för att kommunerna ska kunna lösa trafikproblem men också klimat- och miljöproblem. En nyligen genomgång av Sveriges Radio Sörmland visar att endast ⅓ av sveriges kommuner har p-avgifter. Därför är det viktigt att kommunerna börjar se över sina parkerings-policyns och även fastighetsägare, allmännyttiga såväl privata.

Men kommunerna ska inte bekämpa bilismen utan utsläppen, bilberoendet är inget brott utan en sjukdom … Och då är det inte förbud som funkar utan bra styrmedel. Samhället måste utvecklas med bra närservice, attraktiva gångvägar, cykelparkering och kollektivtrafik. Medborgarna ska erbjudas attraktiva mobilitets tjänster som bil- och cykelpooler som gör det enklare att bo utan att äga bil. Områden behöver anpassas till den ökade e-handeln med möjlighet att ta emot olika typer av varuleveranser på miljövänligt sätt.

För att lösa klimatkrisen behöver vi göra medvetna val och ta de nödvändiga åtgärder. Det innebär en hållbar samhällsplanering med människan i centrum. Där behövs vettiga parkeringsavgifter som speglar den kostnad som faktiskt finns. För det finns inga gratisluncher.

”Men vi ska inte lura oss själva, det finns inget som är gratis”

Martin Prieto Beaulieu Generalsekreterare Gröna Bilister
Rj12wezxigyfbuqcxz7l

Martin Prieto Beaulieu

Generalsekreterare Gröna Bilister