Anders W 2571

Förbundet Agenda 2030 möter: Anders Westin

Anders Westin brinner för folkbildning, demokrati och civilsamhället. Han är inne på sitt fjärde år i Förbundet Agenda 2030:s styrelse.

Han är anställd av Västmanlands länsbildningsförbund som civilsamhällets samordnare i LÖKen ( lokal överenskommelse) Västerås som syftar till samverkan mellan Västerås Stad och civilsamhället.

– LÖKen är en viktigt samverkansyta mellan de ideella och Västerås stad. Vi ökar förståelsen och kunskapen om varandras förutsättningar och synliggör hinder som vi försöker komma till rätta med. De tusentals frivilliga personerna som är ideellt engagerade är en enorm styrka och resurs, en kraft som är ovärderlig för kommunen. Men det gäller att dialogen fungerar och att det finns plats att mötas, säger Anders.

Han är engagerad i Bygdegårdarnas Riksförbund, och inspireras av ideella krafter i alla dess former.

– Det är häftigt med kraften hos fler tusen ideella runt om i landet i 1447 bygdegårdar som har stor betydelse för de små orternas utveckling och kultur samt skapar mötesplatser, samtal, gemenskap, utveckling och så mycket mer, säger Anders.

Därutöver jobbar han för Coompanion i ett projekt kring service på landsbygden. Just landsbygden känns hemma, han bor i Ransta utanför Sala, gift med Malin och har två döttrar som mellan varven mellanlandar hemma mellan säsongsjobb och plugg.

Hur kan Förbundet hjälpa er i er verksamhet? Inspiration, högre kunskap, regionala nätverk med andra ideella organisationer och samarbetsprojekt.

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbeta som ni kan dela med er? Folkbildningen kan bistå med folkbildning , det vill säga nå ut med kunskap till invånare via studiecirklar och annan folkbildning. Vi kan även komma med förslag på metoder och modeller.

Vilka svagheter har ni? Folkbildningen totalt sett når inte riktigt hela civilsamhället men enligt nationella siffror cirka 85 procent.

Förslag på aktiviter ni skulle vilja delta i? Uppdragsutbildningar eller genomförandeprojekt är verksamhet där folkbildningen skulle komma till sin rätt. I övrigt tillfällen där studieförbunden kan få med sig tips och förslag, med reservation för att personalen i resp studieförbund ska räcka till.

”Det är häftigt med kraften hos fler tusen ideella runt om i landet i 1447 bygdegårdar som har stor betydelse för de små orternas utveckling och kultur samt skapar mötesplatser, samtal, gemenskap, utveckling och så mycket mer runt om i hela vårt land.”

Anders Westin
F140 F719 E72 F 4 B4 E AC20 FE3 DC0 D0 C1 F0 1 100 o

Bild: Lotta Görling